Socijalni i humanitarni programi i projekti

Socijalni i humanitarni programi i projekti

Općenito

Sve je više samih, starih, bolesnih i nemoćnih osoba kojima je pomoć potrebna jer zbog narušenoga socijalnog i zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti zadovoljiti elementarne životne potrebe.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pokreće, organizira,  provodi i sudjeluje humanitarnim aktivnostima solidarnosti za pomoć osobama u potrebi.

Mobilizacijom svih resursa, poticanjem pozitivnih društvenih promjena, pružanjem potrebnih i pravovremenih usluga te različitih oblika pomoći u području odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb doprinosi ostvarivanju i provedbi socijalne politike Grada Zagreba.

Uz preporuku i podršku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, svake godine već tradicionalno provodimo dvije humanitarne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama grada Zagreba:

Zagrepčani – Zagrepčanima (u svibnju)

Solidarnost na djelu (u listopadu)

Za dugogodišnju uspješnu provedbu humanitarnih aktivnosti u školama zaslužni su povjerenici Crvenog križa grada Zagreba. Naši povjerenici su učitelji i profesori sa izrazitim osjećajem za pomaganjem čiji je cilj educirati djecu i mlade o socijalnim problemima s kojima se svakodnevno susrećemo.

Buđenje svijesti kod djece i mladih i poticanje na razgovor o socijalnim temama pokazalo je svoje pozitivne strane: učenici žele volonirati, donose svoju odjeću i igračke, pričaju o svojim dobrim djelima  te tako svoju humanost prenose na ostale vršnjake, prijatelje, obitelji.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pokrenulo je i humanitarnu aktivnost u kojoj sudjeluju zaposlenici Zagrebačkog holdinga d.o.o. pod nazivom Zagrebački holding pomaže!

Cilj provedbe ove  humanitarne aktivnosti je poticati javnost  na humanost, budi svijest o pomaganju, poticati na  solidarnost i  filantropiju i ukazuje na problem siromaštva koje je sve više prisutno.

Humanitarne aktivnosti i projekti

ZAGREPČANI – ZAGREPČANIMA

Svake godine od 08.- 15.05. obilježava se Tjedan Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa u tom tjednu provodi humanitarnu aktivnost Zagrepčani – Zagrepčanima.
Ove godine, na području grada Zagreba sudjelovalo je 140 osnovnih i srednjih škola. Učenici su po prvi put za iznos od 5kn, umjesto tradicionalnog bona, dobili savitljivu olovku koja je sadržavala humanitarnu poruku.
Školski povjerenici su organizirali aktivnost u svojim školama te je prikupljen iznos od 140.064,65 kn.
Iznos je utrošen za kupnju prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za korisnike Socijalnog dućana. (link)
Provedbom humanitarne aktivnosti Zagrepčani-Zagrepčanima pomogli ste mnogobrojnim obiteljima i zato hvala Vam što nesebično pomažete drugima!

zagzag

SOLIDARNOST NA DJELU

U tjednu od 10-15. listopada 2016. godine diljem Hrvatske provedena je 44. Sabirna aktivnost „Solidarnost na djelu“. Tradicionalna aktivnost provodila se u 92 gradska i općinska društava Hrvatskog Crvenog križa. križa.
Prikupljala se odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra namijenjena ljudima u potrebi diljem Hrvatske.
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb „Solidarnost na djelu“ provodilo je u 140 osnovnih i srednjih škola grada Zagreba. Cilj je bio osvijestiti djecu i mlade o socijalnim problemima, poticati ih na humanost i solidarnost prema drugima.
Učenici su sudjelovali donacijom od 5kn te kao zahvalu dobili promotivni školski predmet, gumicu za brisanje, s porukom humanitarnog karaktera Volim pomagati!
Zahvaljujemo se svim povjerenicima Crvenog križa grada Zagreba na provedbi humanitarne aktivnosti u svojim školama kao i svim učenicima i njihovim roditeljima na novčanom doprinosu!

sab

ZAGREBAČKI HOLDING POMAŽE

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. proveli su zajedničku humanitarnu aktivnost. Djelatnici su prikupljali prehrambene, kozmetičke i novčane donacije, a sve sa ciljem da pomognu socijalno ugroženim građanima.
Za potrebe provedbe aktivnosti sudjelovalo je 28 volontera Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koji su bili raspoređeni unutar 20 Podružnica/Društava/Ustanova:
AGM d.o.o.
Podružnica ZGOS
Podružnica Zagrebački Velesajam
Podružnica Zagrebparking
Podružnica Tržnice Zagreb
Podružnica Čistoća
Podružnica ZET
Podružnica Zagrebačke tržnice
Podružnica Zagrebačke ceste
Podružnica Robni terminali
Direkcija Zagrebačkog holdinga
Podružnica Autobusni kolodvor
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
Podružnica upravljanja projektima
Podružnica upravljanja nekretninama
Podružnica Zrinjevac
Gradske ljekarne

Po završetku svake aktivnosti, koje su u nekim od Podružnica zbog odaziva trajale i po nekoliko sati, prikupljena sredstva distribuirana su u Socijalni dućan.
Ukupna vrijednost donacija iznosi 17.000,00kn, a sve namirnice podijeljene su na ruke umirovljenika, samaca, mladih obitelji s djecom i svih onih koji su pogođeni nekim oblikom siromaštva.
Nastavak projekta planiran je ponovno u mjesecu prosincu u sklopu nadolazećih blagdana.

slika-zaslona-2016-12-02-u-15-29-01

TOLERANCIJOM PROTIV NASILJA

”Poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju te predstavlja harmoniju u različitostima. Biti tolerantan znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i poštivati da se i drugi drže svojih, prihvatiti činjenicu da ljudska bića, prirodno različita u svojim religijskim vjerovanjima i ubjeđenjima, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo živjeti u miru i biti kakvi jesu, bez bilo kakve diskriminacije.” UNESCO

O TOLERANCIJI…

Tolerancija je danas prepoznata kao temeljna ljudska vrijednost kojoj teže moderna društva. Inicijativom Vijeća Europe dana 10.12.1994. započeta je europska kampanja za borbu protiv rasizma i netolerancije, koja je poslala poruku «Svi različiti su jednaki» dok je Generalna skupština UN-a 1995. godinu proglasila godinom tolerancije.

Konvencija o pravima djeteta navodi:

Poticanje tolerancije zahtijeva, dakako, i što jasnije uklanjanje čimbenika koji pogoduju netolerantnom doživljavanju i ponašanju, kao što su stereotipi i predrasude, izdvajanje samo negativnih osobina, diskvalificiranje svega pozitivnog, preuveličavanje negativnih pojava ili pretjerano umanjivanje pozitivnih ponašanja ili akcija onih „drugih“, prebrzo zaključivanje ili zaključivanje samo na osnovi jednog podatka ili primjera itd…

Danas se pod pojmom tolerancije označava podnošenje i poštivanje vrijednosti, stavova ili kultura koje se razlikuju od naših vrijednosti, stavova i kulture. Tako toleriramo frustraciju, duševne bolesti, (političke) ideje, tuđe stavove, predrasude i stereotipe, i što je i najteže, druge ljude sa svojim osobinama ličnosti. Kao odgovor na pitanje na koji je način moguće osobu potaknuti na međusobno poštivanje različitosti i suradnju, često se spominju odgoj i edukacija djece kojom će se razvijati vještina tolerancije i stvarnog uvažavanja tuđih mišljenja i ponašanja. To znači da djeca prihvaćanje različitosti trebaju ugraditi u vlastiti sustav vrijednosti kako bi kasnije mogli i uvažavati, a ne samo podnositi druge ljude.

Toleranciju kao temu za projekt, odabrali smo upravo zbog toga jer nedostatak tolerancije smatramo problemom koji svi zajedno trebamo rješavati kako bi život naše djece i mladih u zajednici bio ljepši, kako bi pomogli odgajati ih za prihvaćanje različitosti i iskazivanje svojih stavova o onima koji različite ne prihvaćaju.

Smatramo da je jedna od najvrjednijih vrijednosti za dostizanje kulture suživota i mira upravo tolerancija jer ne uključuje samo prihvaćanje različitih i različitosti nego i prihvaćanje i uvažavanje tuđeg mišljenja te i pozitivnu komunikaciju među ljudima.

KAKO JE SVE POČELO…

Uvidom u različita istraživanje i dostupne podatke (MUP, DZS, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba) kao i samom analizom stanja od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta utvrđena je potreba za izvaninstitucionalnom provedbom projekata u području odgoja i obrazovanja djece, a koju nije moguće zadovoljiti u sklopu redovitoga odgojno-obrazovnog procesa.

Projekt je već proveden kao pilot projekt u 2010. i svi su sudionici iskazali veliki interes i želju za njegovu daljnju provedbu i širenje, a iniciran je od strane stručnih suradnika Agencije za odgoj i obrazovanje.

Projekt je usklađen sa brojnim mjerama nacionalnih strategija, politika i planova, a koji su usmjereni prema interesima, potrebama i sposobnostima djece.

AKTUALNO…

Voditeljica projekta je ravnateljica OŠ Prečko, mr. sc. Jadranka Oštarčević, diplomirana pedagoginja.
Trenutno se provodi u osnovnim školama s područja Grada Zagreba, Karlovačke i Šibensko – kninske županije. Njime je obuhvaćeno 80 pedagoga i oko 2000 djece sedmih razreda uključenih osnovnih škola
Projekt se provodi u suradnji sa 3 partnera i to Društvom Crvenog križa Karlovačke županije, Društvom Crvenog križa Šibensko-kninske županije i Zagrebačkim savjetovalištem protiv nasilja djece i mladih “Luka Ritz”.

Pozivamo sve zainteresirane škole koje se žele uključiti u provedbu da nas slobodno kontaktiraju.
Tim projekta Tolerancijom protiv nasilja

Zbornik učeničkih radova možete preuzeti u pdf formatu klikom na link ispod:
ZBORNIK UČENIČKIH RADOVA (PDF)

POSUDIONICA MEDICINSKIH I ORTOPEDSKIH POMAGALA

U Hrvatskoj živi više od pola milijuna osoba s invaliditetom od čega 31% živi na području Grada Zagreba.

Zbog invaliditeta 760 tisuća osoba ima probleme u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, te im je prijeko potrebno osigurati medicinska i ortopedska pomagala.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb od veljače 2017. godine sudjeluje u provedbi projekta Hrvatskog Crvenog križa „Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala“. Cilj projekta je pomoći osobama s invaliditetom i starijim osobama da lakše dođu do medicinskih i ortopedskih pomagala kada su im potrebna. Građani mogu medicinska i ortopedska pomagala koja im više nisu potrebna, a u dobrom su stanju, pokloniti Crvenom križu, a Crveni križ ih posuđuje osobama kojima su pomagala potrebna. Pomagala se nakon prestanka potrebe korištenja vraćaju kako bi se mogla posuditi ponovo.

Ukoliko imate pomagalo koje Vama ili članovima Vaše obitelji više nije potrebno i želite ga donirati posjetite nas na jednoj od slijedećih adresa:

* Siget 18a – Novi Zagreb

ponedjeljak – petak od 08:00 do 16:00 sati

* Petrova ulica

Ponedjeljak – petak od 10:00 do 16:00 sati

Izdavanje medicinskih i ortopedskih pomagala, uz prethodni dogovor

  • Petrova ulica 120 – srijedom od 10:00 do 18:00 sati

Posuditi se mogu:

• Štap

• Štake

• Invalidska kolica

• Medicinski krevet

• Antidekubitalni madrac

• Toaletnu stolicu

• Stolac za kadu

• Ostalo

Pomagala se posuđuju na dulje vremensko razdoblje kada je riječ o trajno nepokretnim bolesnicima poput oboljelih od kroničnih bolesti, palijativnih bolesnika te osoba treće životne dobi koje se više ne mogu samostalno kretati.

Na kraće vremensko razdoblje pomagala se posuđuju osobama kada se oporavljaju od operativnih zahvata, lomova ekstremiteta te kod naglog oboljenja (primjerice, moždani udar).

Imate li dodatnih pitanja o Posudionici medicinskih i ortopedskih pomagala možete nas kontaktirati:

ponedjeljak – petak od 10:00 do 14:00 sati na telefon: 098/ 429 744 ili na e-mail: tena.kurjan@ckzg.hr

Napomena: Posudba ovisi o raspoloživosti pomagala i upravo zato što su potrebe građana povećane, Hrvatski Crveni križ pokrenuo je humanitarni projekt s namjerom da se prikupi što veći broj pomagala kako bi ljudi mogli doći do njih u što kraćem roku.

Kontakt

Humanitarne aktivnosti i projekti
Ilica 223, HR 10000 Zagreb

Voditeljica odjela za socijalne i humanitarne programe i projekte

Nina Tenjer

Tel: +385 1 3779 532
Fax: +385 1 3770-681
Email: nina.tenjer@ckzg.hr