U okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II“, Crvenom križu Zagreb je odobren iznos od 5.035.631,39 kuna (slovima: petmilijuna tridesetipettisuća šestotridesetijednakuna i tridesetidevet lipa) za projekt „Ublažavanje ekstremnog siromaštva u Gradu Zagrebu“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan početkom kolovoza 2018. godine s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao posredničkim tijelom za Europski fond za najpotrebitije (FEAD).

Projekt će se provesti u suradnji s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, kao partnerom na projektu.

Uz podjelu hrane i higijenskih potrepština u više faza projekt uključuje i pružanje popratnih mjera za krajnje korisnike, poput radionica na temu „Utjecaj prehrane na zdravlje i ponašanje djece“, provođenje medijske kampanje o humanizmu i solidarnosti te važnosti doniranja hrane i pomaganja socijalno ugroženim osobama, kreativne radionice i drugo.

Projekt je financiran 85% iz sredstava Europske unije, dok je 15% sredstava osigurano iz proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta je doprinijeti ublažavanju posljedica siromaštva na području Grada Zagreba.