Djelovanje u kriznim situacijama

Odjeli Djelovanje u kriznim situacijama

Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na krizne situacije.

Postani član interventnog tima GDCK Zagreb 

Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na krizne situacije.

Pročitajte poziv te se javite s popunjenom prijavnicom na e-mail ante.mlinaric@ckzg.hr

Brzi pristup

Kontakt

Voditelj odjela za djelovanje u kriznim situacijama
Ante Mlinarić
Email: ante.mlinaric@ckzg.hr

Mapiranje potreba i usluga

Poziv za prijavu u interventni tim

Prijavnica

Djelatnosti

Općenito

Glavna uloga Hrvatskog Crvenog križa je ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija. Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.

Temeljem zakona o Civilnoj zaštiti kojim se uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite, Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo u Republici Hrvatskoj ima važnu ulogu u sustavu civilne zaštite kao jedna od temeljnih operativnih snaga. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize – od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Zakonske osnove:

 • ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE (NN 82/15)
 • ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU (NN. 92/01 i 28/03)
 • PRAVILNIKU O USTROJU, PRIPREMI I DJELOVANJU HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Pripreme za krize

Pripremu za krizne situacije Hrvatski Crveni križ provodi aktivnostima koje doprinose spremnosti Operativnih snaga i građana na kriznu situaciju s ciljem ublažavanja posljedica krizne situacije na zdravlje, život i socijalnu sigurnost zajednice.

Priprema obuhvaća:

 • planiranje
 • osposobljavanje i uvježbavanje Operativnih snaga
 • opremanje Operativnih snaga
 • edukaciju stanovništva
Djelovanje u krizama

Djelovanje Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama ima za cilj ispunjavanje osnovnih potreba stanovništva ugroženog ili pogođenog kriznom situacijom, a uključuje pripravnost, aktiviranje i reagiranje Operativnih snaga, te koordinaciju aktivnosti sukladno Operativnim planovima i SOP-ovima.

Najvažnije aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa u kriznoj situaciji su:

 • procjena situacije i potreba na terenu,
 • podrška pri evakuaciji stanovništva pogođenog kriznom situacijom,
 • organizacija smještajnih kapaciteta na sigurnim lokacijama te organizacija prehrane za pogođeno stanovništvo i pripadnike operativnih snaga
 • prikupljanje, skladištenje i podjela humanitarne pomoći
 • podrška zdravstvenim institucijama u provođenju aktivnosti zaštite života i zdravlja
 • pružanje psihosocijalne podrške stanovništvu pogođenom kriznom situacijom i pripadnicima operativnih snaga, briga o ranjivim skupinama
 • aktivnosti Službe traženja, odnosno povezivanje razdvojenih članova obitelji
 • pročišćavanje vode i osiguravanje pitke vode,
 • podrška u poboljšanju sanitarnih uvjeta i promocija higijene
 • organizacija izvanrednih akcija darivanja krvi
 • podrška operativnim snagama Civilne zaštite u spašavanju iz vode.
 • sudjelovanje u informiranju lokalnog stanovništva o kriznoj situaciji i poduzetim aktivnostima
Oporavak nakon krize

Prestankom neposredne opasnosti za ljudske živote, normalizacijom i saniranjem stanja izazvanog kriznom situacijom, te stvaranjem uvjeta za obavljanje redovnih aktivnosti, završava faza odgovora na krizu te počinje faza oporavka. Oporavak se odnosi na aktivnosti i programe koji imaju za cilj bržu normalizaciju života te edukaciju i osposobljavanje stanovništva za eventualne buduće krizne situacije. U fazi oporavka provodi se detaljna i kontinuirana procjena potreba i kapaciteta, definira se plan rada, a po potrebi imenuju se koordinator za aktivnosti u oporavku.

Obuka interventnog tima

Hrvatski Crveni križ daje veliki naglasak aktivnostima i djelovanju koji se vežu uz pripremu i odgovor na katastrofe ili velike nesreće. Kako smo svjedoci mnogih prirodnih katastrofa i nesreća, ali ne samo prirodnih nego i onih izazvanih ljudskim djelovanjem važno je imati dobru pripremu kako bi se pravovremeno i pravilno odgovorilo ili reagiralo. Kako bi što bolje reagirao kada je za to potrebno Hrvatski Crveni križ ima specijalističke ekipe za brzi odgovor na katastrofe. To su specijalističke ekipe koje su vrhunski osposobljene i opremljene za samostalno djelovanje na ugroženom području u određenom vremenskom razdoblju, te ekipe još nazivamo i interventni timovi Hrvatskog Crvenog križa. Svaki član interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb prolazi edukaciju iz sljedećih cjelina:

 • procjenu situacije i koordinaciju
 • prve pomoći
 • službe traženja
 • podizanje naselja i organizacija smještaja
 • psihosocijalnu podršku
 • opskrbu vodom i sanacije
 • zaštitu života na vodi