O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Organizacija Crvenog križa Grada Zagreba osnovana je 1878. godine te je jedna od najstarijih organizacija Crvenog križa u Republici Hrvatskoj.

Brzi pristup

Kontakt

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
Telefon: + 385 1 3778 236
Fax: + 385 1 3770 681
E-mail: info@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

IBAN: HR8223600001101345818

OIB: 07292798848

Objava za medije

Projekt “aktivni,
kreativni, uključeni,
sretni – akus”
Kvaliteta života
umirovljenika i
zadovoljstvo programima
gradskog društva
Crvenog Križa Zagreb

Preuzmite OVDJE

Općenito

eGradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Organizacija Crvenog križa Grada Zagreba osnovana je 1878. godine te je jedna od najstarijih organizacija Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb svoje djelovanje temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine te dopunskim protokolima – Protokolima I i II iz 1977. godine i Protokolom III iz 2005. Godine.

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Zagreb propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) te su:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija

– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke

– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb djeluje na području Grada Zagreba i ima položaj županijskog društva. Sjedište društva je u Zagrebu, Ilica 223.

Osim sjedišta u Ilici 223, društvo ima u vlasništvu i odmaralište za djecu u Novom Vinodolskom te raspolaže s odmaralištem za djecu na Sljemenu. Za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima društvo raspolaže i sa prostorom za smještaj beskućnika u Kosnici pokraj Zagreba te sa više radionica u Gradu Zagrebu za rad s osobama s teškoćama u razvoju (radionice su smještene na sljedećim lokacijama: Črnomerec, Trešnjevka, Susedgrad, Dubrava i Novi Zagreb-Siget). Društvo također ima i skladište za prikupljanje pomoći socijalno ugroženim građanima te prostor za prikupljanje i distribuciju odjeće i obuće na adresi – Heinzlovoj 64-68.

Misija

Misija Gradskog društva Crvenog križa  Zagreb je mobilizacijom svih resursa, poticanjem pozitivnih društvenih promjena, pružanjem potrebnih i pravovremenih usluga te različitih oblika pomoći u području odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite doprinosimo ostvarivanju i provedbi socijalne politike Grada Zagreba.

Vizija

Vizija Gradskog društva Crvenog križa  Zagreb je osigurati svu potrebnu socijalnu pomoć svim građanima u potrebi uz podršku temeljenu na humanosti, nepristranosti, neutralnosti, neovisnosti, dobrovoljnosti, jedinstvu i univerzalnosti.

Politika kvalitete

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (u daljnjem tekstu: GDCK Zagreb) je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Temeljna zadaća GDCK-a Zagreb jest organizacija i provođenje socijalnih programa i humanitarnih projekata sa svrhom pružanja raznih oblika pomoći socijalno osjetljivim skupinama građana koji su često na marginama društva. Djelatnosti GDCK-a Zagreb su stoga od životnog značaja za siromašne, bolesne, starije i nemoćne osobe te osobe s posebnim potrebama a provode se u duhu humanizma i solidarnosti u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

GDCK Zagreb po svojem pravnom uređenju i misiji pretpostavlja obvezu društveno odgovornog poslovanja na najvišoj razini. Društveno odgovorno poslovanje ove udruge se temelji na povećanju standarda društvenog razvoja kroz doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja te socijalnih uvjeta socijalno osjetljivih građana. U udruzi postoji razvijena svijest o ovisnosti uspjeha poslovanja o kvaliteti te se zahtijeva opredijeljenost zaposlenika za kvalitetu. Svaki zaposlenik u svom djelokrugu rada poštuje načela struke, zakonske propise Republike Hrvatske i propise udruge. Cjelokupni rad organiziran je na način da iziskuje timski duh i međusobnu usku suradnju u svrhu postizanja poslovnih ciljeva na dobrobit građana. Kroz poticanje socijalnog dijaloga među zaposlenicima te ulaganjem u njihova osposobljavanja i usavršavanja, pridonosi se kvaliteti obavljanja njihovog rada a time se povećava i zadovoljstvo korisnika usluga. Osim rada stalnih i sezonskih zaposlenika, potiče se volonterski rad građana u svrhu razvoja solidarnosti te promicanja volonterstva kao nesebičnog služenja društvenoj zajednici.

Opći cilj kvalitete je kontinuirano unapređivanje socijalnih programa, usluga i humanitarnih projekata za korisnike, razvijanje novih kvalitetnih projekata uz istovremeni razvoj ljudskih potencijala i volonterstva, izgrađivanje i održavanje dobrih i korektnih suradničkih odnosa s partnerima te stvaranje preduvjeta za sigurniji način rada i očuvanje zdravlja zaposlenika.

Zadovoljstvo zaposlenika i korisnika usluga kao i ostalih zainteresiranih strana (dobavljača, partnera, vlasnika, države, regulatora, konkurenata, medija) nastoji se ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa. Politika kvalitete provodi se na način da se stalno unapređenje kvalitete potiče na svim lokacijama rada i u svim poslovnim procesima.

Provedba utvrđene politike kvalitete prema zahtjevima SUK-a obveza je upravnih tijela (Skupštine, Odbora i Nadzornog odbora), ravnatelja i svih zaposlenika GDCK-a Zagreb.

Ravnatelj

Petar Penava

Tijela Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u mandatnom razdoblju 2016.-2020.

Skupština
 1. Hrvoje Pezo, predsjednik
 2. Ivan Radeljak, potpredsjednik
 3. Zdravko Birač, potpredsjednik
 4. Ludvik Matić
 5. Žarko Kozina
 6. Davor Labaš
 7. Jelena Lončar
 8. Mirela Šentija Knežević
 9. Jasna Tucak
 10. Romana Galić
 11. Marinka Bakula-Anđelić
 12. Suzana Havelka Noršić
 13. Iva Milardović Štimac
 14. Tatjana Štritof
 15. Ema Vukov-Trifunović
 16. Ružica Stipčić
 17. Ivanka Fegeš
 18. Zlatko Stić
 19. Josip Petrović
 20. Mladen Konjević
 21. Darko Kovačević
 22. Slaven Staklenac
 23. Maja Krajcar
 24. Vera Hanžek
 25. Saša Madžarević
 26. Ivan Stošić
 27. Branko Pintač
 28. Maria Jukić
 29. Renata Krešo
Odbor
 1. Hrvoje Pezo, predsjednik
 2. Ivan Radeljak, potpredsjednik
 3. Zdravko Birač, potpredsjednik
 4. Žarko Kozina
 5. Mirela Šentija Knežević
 6. Romana Galić
 7. Tatjana Štritof
 8. Ružica Stipčić
 9. Zlatko Stić
 10. Josip Petrović
 11. Mladen Konjević
 12. Vera Hanžek
 13. Ivan Stošić
 14. Branko Pintač
 15. Maria Jukić
Nadzorni odbor
 1. Davor Labaš, predsjednik
 2. Darko Kovačević
 3. Slaven Staklenac
 4. Saša Madžarević
 5. Renata Krešo