Volonterstvo

Odjeli   Volonterstvo

Klub mladih

Humanitarno volontiranje

Interventni tim

Brzi pristup

Kontakt

Ante Mlinarić
Viši stručnjak za djelovanje u kriznim situacijama i razvoj volonterstva

Upiti:

Vladimira Čivrag
Email: vladimira.civrag@ckzg.hr
Email: volonterstvo@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, HR 10000 Zagreb

Općenito

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13).

 Vrste volontiranja

Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida

Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju

Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama

Volontiranje čini samu srž izgradnje zajednice. Volontiranjem se promiče povjerenje i uzajamnost. Ljude se potiče da budu odgovorni građani i osigurava im se okolina u kojoj mogu učiti o dužnostima demokratskog uključivanja u život zajednice