Služba traženja

Odjeli Služba traženja

U punoj je funkciji u vrijeme oružanog sukoba kada radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama sukoba.

Brzi pristup

Kontakt

Za više informacija o Službi traženja kontaktirajte:

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
Ilica 223, 10000 Zagreb
tel: 3778-236
fax: 3770-681
e-mail: info@ckzg.hr

Općenito

Općenito

Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima, a u našoj zemlji utvrđena je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (71/2010) kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti u Hrvatskom Crvenom križu.

U punoj je funkciji u vrijeme oružanog sukoba kada radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama sukoba. U miru Služba traženja obavlja humanitarne usluge koje se odnose na davanje podataka i obavijesti o sudbinama osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, ekonomskih migracija ili drugih okolnosti.

Služba traženja nadležna je za:
– prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i to: o ratnim zarobljenicima, civilnim internircima, zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna, zaštićenim osobama na prinudnom boravku, ranjenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga, nestaloj djeci, djeci evakuiranoj u drugu zemlju i te djeci odvojenoj od roditelja zbog oružanog sukoba,
– razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,
– spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,
– druge zadaće koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, a čije je izvršenje Republika Hrvatska povjerila Hrvatskom Crvenom križu.

Služba traženja primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada na području cijele Republike Hrvatske. U svom radu surađuje s raznim državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima koji su dužni i mogu pružiti potrebne informacije i drugu pomoć kako bi se traženje uspješno obavilo.

Služba traženja djeluje na svim razinama organizacijskog ustroja Hrvatskog Crvenog križa te je tako dostupna svakom građaninu u mjestu gdje živi ili se privremeno nalazi.

Za traženja koja se odnose na osobe nestale izvan granica naše zemlje nadležan je Nacionalni ured Službe koji surađuje sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa, sa Međunarodnom službom traženja u Arolsenu i Centralnom agencijom za traženje u Ženevi.

Rad Službe traženja danas se još uvijek najvećim dijelom odnosi na traženje osoba nestalih u Domovinskom ratu. U okviru Nacionalnog programa ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka, Služba traženja prikuplja pojedinosti iz života tražene osobe tzv.antemortalne podatke pomoću kojih patolozi obavljaju postupak identifikacije žrtava. Osim navedenog djelatnici Službe traženja kontaktiraju članove obitelji nestalih osoba radi pozivanja na vađenje krvi radi DNA analize kao i radi izvješćivanja o pristupanju