Prva pomoć

Odjeli Prva pomoć

Odlukom Stožera Civilne zaštite RH od 11.05.2020. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb počinje s održavanjem programa Tečaja prve pomoći za autoškole i radne organizacije.

Obratite se svojoj autoškoli kako biste bili upućeni u novi način organiziranja tečaja.

Brzi pristup

Kontakt

Voditelj odsjeka za prvu pomoć
u autoškolama i radnim organizacijama

Danijela Kuveždić Cindrić B.Sc.
Tel: +385 1 3777 458
Fax: +385 1 3770 681
Email: danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr

Stručni referent za prvu pomoć u autoškolama i radnim organizacijama

Dijana Leverda
Tel: +385 1 3777 458
Fax: +385 1 3770 681
Email: dijana.leverda@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

Bitni brojevi

194 – Hitna medicinska služba 
Preko broja 194 možete zatražiti hitnu medicinsku službu u slučajevima kada je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

112 – Jedinstveni europski broj za hitne službe
Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 na usluzi je svim građanima Hrvatske i turistima .
Broj 112 možete besplatno nazvati 24 sata dnevno s bilo koje javne govornice te mobilnog ili fiksnog telefonskog uređaja u Hrvatskoj.
Hrvatski građani koji putuju ili borave u bilo kojoj članici Europske unije također mogu zatražiti pomoć na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.

Djelatnosti

Prva pomoć za vozače polaznike autoškole

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u sklopu Prve pomoći kao najstarije tradicionalne aktivnosti , na temelju Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19,102/20, 85/22)) i Pravilnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta: Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 78/2009), provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Provoditelja nastave, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb Zakon obvezuje na slijedeće:

 • provođenje osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći od strane doktora medicine koji je licenciran za izvođenje nastave
 • osiguranje potrebnog broja osposobljenih liječnika, prostora i nastavnih sredstava i opreme za provedbu nastave te godišnjeg plana i programa
 • priručnik iz prve pomoći
 • provođenje nastave u trajanju od 9 sati (dnevno 3 školska sata)
 • vođenje sljedeće evidencije:

1. dnevnik rada s imenikom.

2. matičnu knjigu


Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu.

Prava i obveze Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi uređuju se ugovorom u pisanom obliku. Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Dokumenti:

Uplatnica 60 eura

Upute za kandidate polaznike autoškole

Lokacije održavanja tečaja:

Crveni križ Zagreb, Ilica 223

Dom obrtnika Sesvete, Ninska 11c

Super Andrija, Siget 18A

Škola za cestovni promet, Trg J.F. Kennedyja 8

Informacije:

Pon-pet : 08,00h-15,00h pozivom na broj 01/3777- 458

Prva pomoć u radnim organizacijama

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) i Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) obvezuju svakog poslodavca da u radnim prostorijama mora osigurati da određeni broj radnika bude obučen u pružanju prve pomoći.

Ukoliko u Vašoj radnoj organizaciji postoji potreba za osposobljavanjem, obavještavamo Vas da je Crveni križ ovlašten za provedbu tečajeva prve pomoći za zaposlenike u radnim organizacijama, sukladno gore navedenom Zakonu.

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

 • priručnik prve pomoći koji ostaje ostaje u trajnom posjedu polaznika tečaja
 • dva primjerka potvrde/certifikata o obučenosti polaznika tečaja
 • nastavna sredstva i pomagala potrebna za praćenje obuke iz prve pomoći
 • licencirane liječnike – predavače
 • administrativno praćenje tečaja s trajnom pohranom dokumentacije
 • provedbu ispita i izdavanje važeće potvrde o osposobljenosti
  kandidata nakon polaganja ispita
 • tečajeve održavamo, po dogovoru, u Vašim ili našim prostorijama u
  vrijeme koje Vi odredite
 • vrijeme i termin tečaja i ispita određuje se po dogovoru, ovisno o mogućnostima
  kandidata tečaja; tečaj traje tijekom cijelog tjedna, a zbog prirode posla i u cilju
  što manjeg remećenja radnog procesa obuka se organizira prema dogovoru

Cijena po polazniku iznosi 60,00 EUR

Sve informacije i zahtjev za provedbu tečaja možete poslati na e- mail:

danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr

Tečaj osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja

Tečaj osnovnih mjere održavanja života uz upotrebu AVD-a (automatski vanjski defibrilator )

Temeljem Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13) iz člana 7. prije postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor, vlasnik AVD uređaja obvezan je osigurati osposobljavanje radnika za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja sukladno programu tečaja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, temeljem gore navedenog Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/2013) i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), a na temelju Javnih ovlasti iz članka 8, organizira osposobljavanje osoba za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora – AVD-a.

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

 

 • potvrdu o obučenosti polaznika tečaja
 • nastavna sredstva i pomagala
 • licencirane liječnike – predavače
 • tečajeve održavamo u našim prostorima
 • vrijeme i termin tečaja određuje se po dogovoru
 • provođenje tečaja u trajanju od 6 nastavnih sati

 

Cijena po polazniku iznosi 40,00 EUR

 

Sve informacije i zahtjev za provedbu tečaja možete poslati na e- mail: danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr

 

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života MODUL A

Tečaj organiziraju društva Hrvatskog Crvenog križa, a namijenjen je građanima, profesionalnom osoblju zainteresiranih pravnih subjekata, djelatnicima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa. Svrha edukacije je podizanje svijesti javnosti o važnosti znanja i vještina iz prve pomoći kako bi se spasilo što više života, a cilj je da polaznici steknu osnovna znanja i vještine iz prve pomoći. Nakon završenog tečaja polaznici će znati/moći: provjeriti stanje svijesti i disanje, postaviti unesrećenu osobu u stabilni bočni položaj, primijeniti postupak oživljavanja, pružiti pomoć kod gušenja osobe stranim tijelom, pružiti pomoć kod jakog vanjskog krvarenja.

 

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

 

– potvrdu o obučenosti polaznika tečaja

– nastavna sredstva i pomagala potrebna za praćenje obuke iz prve pomoći

– licencirane liječnike – predavače,

– administrativno praćenje tečaja s trajnom pohranom dokumentacije

– tečajeve održavamo u našim prostorima

– vrijeme i termin tečaja određuje se po dogovoru,

– potvrda vrijedi 4 godine

– provođenje tečaja u trajanju od 5 nastavnih sati

Cijena po polazniku iznosi 30,00 EUR

Sve informacije i zahtjev za provedbu tečaja možete poslati na e- mail: danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr

 

Tečaj obnove prve pomoći za građanstvo

Prosječan građanin najčešće samo jednom u životu prođe tečaj iz prve pomoći i nikad više nema priliku obnoviti i unaprijediti svoja znanja. Doktrina prve pomoći se, međutim, mijenja iz godine u godinu i mnoge nekad često upotrebljavane metode pomaganja unesrećenima danas su ili zabranjene ili se više ne koriste.

Iz tih razloga Crveni križ Zagreb provodi tečaj obnove znanja iz prve pomoći i usvajanje novih smjernica. Prilikom edukacije osiguravaju se:

 • nastavna sredstva i pomagala potrebna za praćenje obuke iz prve pomoći
 • licencirani liječnici – predavači
 • tečajeve održavamo u licenciranoj predavaonici Gradskog društva Crvenog križa Zagreb
 • vrijeme i termin tečaja definiraju se prema prijavi polaznika
 • priručnik prve pomoći koji ostaje u trajnom posjedu polaznika tečaja

Cijena po polazniku iznosi 15,00 EUR

Sve informacije i zahtjev za provedbu tečaja možete poslati na e- mail: danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr

Tečaj neodgodive prva pomoći = zdravija i sigurnija zajednica

Stopa preživljavanja kod iznenadnog srčanog zastoja manja je od deset posto, dok se intervencijom unutar tri do pet minuta od trenutka zastoja srca mogućnost preživljavanja povećava na više od 50 posto. Upravo su te minute prije dolaska hitne medicinske pomoći te rano prepoznavanje neodgodivih stanja najčešće ključni za preživljavanje.

Stoga pozivamo građane da se uključe u edukaciju neodgodive prve pomoći stvarajući time zdravije i sigurnije zajednice.

👉 Prijavite se ovdje.