POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET NABAVE: DEKONTAMINATORI ZRAKA – 10 KOMADA __________________________________________________________________________ SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE: Opći podaci Podaci o predmetu nabave Podaci o ponudi Obvezni razlozi za...