(290) Na temelju članka 28. i 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb (dalje u tekstu: Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb) i sukladno odredbama Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa od 17.12.2018. te Odluke...