Studenti druge godine Studijskog centra socijalnog rada koji su u okviru kolegija Socijalni rad s obitelji odabrali Crveni križ Zagreb za obavljanje svoje 40-satne terenske prakse, ovoga tjedna započinju svoj praktični rad.

Tim povodom održan je sastanak na kojem su im predstavljene aktivnosti Crvenog križa Zagreb s naglaskom na provedbi Programa poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s intelektualnim teškoćama u okviru kojeg će sudjelovati u provedbi terenske prakse.

Studenti će tijekom terenske prakse biti aktivno uključeni u veliki broj aktivnosti Programa te će im se omogućiti:

  • upoznavanje s djelokrugom rada stručnjaka – socijalnih radnika, edukacijskih rehabilitatora i psihologa
  • razvijanje komunikacijskih i drugih socijalnih vještina kroz uspostavu inicijalnog kontakta i interakciju sa stručnjacima i korisnicima
  • razvijanje senzibilnosti za prepoznavanje specifičnih potreba korisnika
  • razvijanje sposobnosti dubljeg razumijevanja obiteljskih prilika i drugih specifičnih životnih okolnosti korisnika
  • prepoznavanje specifičnih izazova s kojima se obitelji korisnika suočavaju, postojeće izvore formalne i neformalne podrške i očekivanja koje imaju od stručnjaka pomažućih profesija
  • kritičko sagledavanje prednosti i nedostataka postojećeg sustava podrške za određenu skupinu korisnika i dr.

Vjerujemo da će im iskustvo koje će steći tijekom prakse biti korisno u budućem profesionalnom radu, ali isto tako sigurni smo i da će dati  koristan doprinos u provedbi naših svakodnevnih aktivnosti u okviru Programa.