U sklopu projekta „Socijalni dućan GDCK Zagreb“ koji se provodi od 1. listopada 2023. godine korisnicima Socijalnog dućana podijeljeno je ukupno 118 paketa prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština.

Projektom vrijednim 5.500 eura, financiranim putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu, doprinosi se ublažavanju siromaštva na području Grada Zagreba te unaprijeđenju kvalitete života najpotrebitijih građana pružanjem pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama.

Među napotrebitijima su i naši najmlađi sugrađani pa je projektom obuhvaćeno i 28 djece kako bi se posebno doprinjelo ublažavanju dječjeg siromaštva koje predstavlja vrlo osjetljivu problematiku. U evidencijama korisnika Socijalnog dućana Crvenog križa Zagreb vodi se posebna evidencija o broju djece koja žive u siromaštvu, a njih je trenutno stotinjak.

Korisnici Socijalnog dućana Crvenog križa Zagreb primili su stotinu paketa, Caritas zagrebačke nadbiskupije kao partner na projektu uputio je i 18 korisnika svojeg Socijalnog dućana na preuzimanje paketa u naš Logistički centar u Heinzelovoj ulici.

Osim pripreme i distribucije paketa hrane i higijenskih potrepština, projektom se korisnike potiče na socijalnu integraciju te usvajanje temeljnih načela zdravog načina života. Po završetku projekta 29. veljače bit će napravljena evaluacija.

Foto: Ilustracija