U sklopu projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ koji Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova provodi diljem Republike Hrvatske s ciljem podizanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb sudjelovalo je u prezentaciji aktivnosti kojima se bavi u segmentu pripreme i odgovora na krizne situacije.

Naglasak je stavljen na aktivnosti koje se odnose na samu pripremu na krizne situacije. Ove aktivnosti doprinose spremnosti operativnih snaga civilne zaštite i građana na kriznu situaciju s ciljem ublažavanja posljedica krizne situacije na zdravlje, život i socijalnu sigurnost zajednice.

U okviru projekta je nabavljeno vozilo sa simulatorom potresa koje je, uz ostale aktivnosti, prezentirano školskoj populaciji i građanima grada Zagreba.

Kampanja je dio projekta “Na putu smanjenja rizika od katastrofa” koji se provodi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, a financira europskim sredstvima. Kampanjom će biti obuhvaćen 21 grad u Republici Hrvatskoj gdje će građani, osobito djeca i učenici, imati priliku upoznati edukacijske modele potresa, poplave i erozije te po prvi puta isprobati simulator potresa.

Na ovaj način svekoliku javnost pokušava se motivirati da se upozna s prijetnjama u okruženju. Na smanjenje rizika od katastrofa može utjecati svaki pojedinac te ovim putem pozivamo sve građane da se pridruže kampanji „Usvojimo znanja da šteta bude manja”.