Djelatnice Prihvatilišta za beskućnike Crvenog križa Zagreb sudjelovale su u četvrtak, 21. rujna 2023. godine, na Panelu stručnjaka pod nazivom ,,Priuštivo stanovanje u kontekstu 19. načela Europskog stupa socijalnih prava“. Panel je organizirao Centar za razvoj neprofitnih organizacija u okviru provedbe projekta ,,Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društvu u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj”, u suradnji s Hrvatskom mrežom za beskućnike te Norwegian Social Research (NOVA).

Europski stup socijalnih prava (ESSP) skup je od 20 načela kojima se ostvaruje socijalna i uključiva Europska unija. Devetnaesto načelo ESSP-a posebno tematizira stanovanje i skrb o beskućnicima navodeći potrebu da države članice ulože napore u sprječavanje prisilnih deložacija, osiguravanje skloništa i potrebnih usluga za beskućnike te osiguraju ponudu socijalnih stanova i pomoći u troškovima stanovanja onima kojima je to potrebno.

Panel je okupio renomirane hrvatske stručnjake iz područja stambene politike te skrbi o beskućnicima, kao i norvešku stručnjakinju iz ovog područja. Kroz strukturiranu raspravu aktualizirala se primjena 19. načela ESSP-a u Hrvatskoj te je dobiven uvid u primjere dobre prakse iz Norveške.

Na događaju je predstavljen i ,,Priručnik za socijalnu integraciju ranjivih skupina u statusu stambene isključenosti” izrađen u sklopu projekta.