Na konferenciji za medije povodom završetka EU projekta „Zajedno – razvoj vođen zajednicom“, održanoj u utorak 25. srpnja 2023. godine, predstavljeni su rezultati višemjesečnog rada i truda djelatnika i volontera Crvenog križa Zagreb.

Više od stotinu djelatnika i volontera GDCK Zagreb punih godinu sudjelovalo je na projektu čija je svrha bila uspostaviti kvalitetnu i učinkovitu reakciju na katastrofalne događaje koji našu zajednicu mogu pogoditi, a kojima smo unazad desetak godina bili svjedoci. Upravo je veliko iskustvo u saniranju posljedica različitih kriza te definiranje svih segmenata na kojima postoji prostor na unaprjeđenje bilo motiv Crvenom križu Zagreb da se prijavi na natječaj u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Projekt vrijedan gotovo 63 tisuće eura proveden je u partnerstvu s Gradom Zagrebom. Poseban naglasak kroz projekt stavljen je na menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini.

„Djelovanje tijekom kriznih situacija na terenu bez volontera bi bilo gotovo nemoguće jer u okviru organizacija civilnog društva ne postoje dostatni ljudski kapaciteti na profesionalnoj razini koji bi mogli u potpunosti ili u velikoj mjeri sanirati posljedice štetnog događaja“, pojasnio je ravnatelj GDCK Zagreb Petar Penava. „Mi smo nastojali pomoći našim volonterima tako da ih usmjerimo da budu efikasni na terenu i kvalitetno educirani da zaštite svoj i živote onih ljudi koje u okviru kriznog događaja spašavaju“, istaknuo je, zahvalivši Gradu Zagrebu na podršci na koju Crveni križ Zagreb bezrezervno može računati.

„Iznimno je važno na jednome mjestu imati podatke koji detektiraju specifične grupe korisnika Crvenog križa Zagreb te vidjeti koji rizici predstavljaju najveću ugrozu za područje Grada Zagreba. Iako su katastrofalni događaji ostavili teške posljedice i strah, naša zajednica može biti mirnija, znajući da Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ima uspostavljenu kvalitetnu i učinkovitu reakciju na moguće katastrofalne događaje“, naglasila je izaslanica gradonačelnika i voditeljica Odjela za zdravstvenu zaštitu i planiranje iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Ivana Đerek Dubravčić. „Grad Zagreb ponosan je što je bio partner u provedbi ovakvog hvalevrijednog projekta kojim Crveni križ Zagreb još jednom pokazuje kako uistinu jest predvodnik službe humanosti i to još od 1878. godine.“

Rezultate postignute kroz projekt predstavio je Ante Mlinarić, voditelj Odsjeka za logistiku i upravljanje kriznim situacijama, a oni su značajni i mnogobrojni. U sklopu projekta izrađeno je šest ključnih dokumenata koji će biti pomoći u organizaciji i koordinaciji pri pružanju brzog i efikasnog odgovora u kriznim situacijama, ali i u drugim svakodnevnim aktivnostima.

Planom kriznog menadžmenta i upravljanja volonterima u kriznim situacijama jasno je definirano postupanje svih raspoloživih snaga u kriznim situacijama. Metodologija praćenja učinaka volontiranja na život zajednice pilotirana je kroz aktivnost malih građanskih akcija u kojima su volonteri posjetili ukupno 154 osobe u riziku od socijalne isključenosti ili koje su zdravstveno ugrožene. Njima je pružena emocionalna podrška te su im podijeljeni paketi s higijenskim potrepštinama i hranom, a učinak volontiranja praćen je kroz anonimni upitnik koji su svi korisnici mogli ispuniti. Kroz 12 točaka razrađen je Plan afirmacije inovativnih politika u razvoju volonterstva, od kojih su najznačajnije: praćenje i mjerenje učinka volonterskog angažmana, jačanje volonterskih timova za odgovor na krizne situacije unutar i izvan granica Hrvatske te unapređenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u koordinaciji volontera i samom volontiranju. Mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama značajan je dokument koji se tiče Grada Zagreba, a u njegovoj izradi posebna pozornost posvećena je osjetljivim skupinama građana – beskućnicima i osobama s intelektualnim oštećenjem. Rezultati su ukazali na potrebe građana koje su ponekad bile previđene, ali su i potvrdili one na koje se već dugo upozorava. Kao najčešća potreba u svim kriznim situacijama i na svim razinama, prema odgovorima ispitanika, pokazala se psihološka pomoć. Za volonterski interventni tim osmišljen je Volonterski program za reagiranje u kriznim situacijama s jasnim smjernicama. Protokolom za rad na daljinu definirano je postupanje za krizne situacije kada je jedina mogućnost raditi na izdvojenom mjestu rada.

Uz dokumente, u sklopu projekta provedeni su višednevni Volonterski program za reagiranje u kriznim situacijama, Program izobrazbe zaposlenika i volontera za rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja koji se sastojao od osam cjelodnevnih radionica te deset radionica za djelatnike usmjerenih na unapređenje digitalnih kompetencija za rad od kuće i organizaciju rada na daljinu. Nadograđen je informacijsko-komunikacijski sustav za kvalitetniju koordinaciju volontera. Izrađeno je više stotina paketa promotivnih materijala te su tiskani brojni edukacijski materijali, letci za građane s informacijama za krizne situacije te brošure s rezultatima mapiranja.

Provedbom projekta napravljen je velik korak kako za našu organizaciju, tako i za zajednicu u kojoj djelujemo. Projekt je prije svega doprinio strukturnom jačanju Crvenog križa Zagreb u pružanju bržeg i učinkovitog odgovora u krizama, kao i usustavljivanju aktivnosti koje organizacija redovno provodi s ranjivim skupinama stanovništva. Ojačana je suradnja s partnerskom organizacijom u području pružanja potpore lokalnoj zajednici, što je osobito važno budući da na godišnjoj razini gotovo 10 posto stanovnika Grada Zagreba dođe u doticaj s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb.

Projekt „Zajedno – razvoj vođen zajednicom” (UP.04.2.1.11.0431) u vrijednosti 62.787,49 eura financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.