U utorak, 4. srpnja, sudjelovali smo na panelu pod nazivom „Sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane u trgovini te kako pomoći potrebitima, održanom u sklopu konferencije Hrana nije otpad: Nauči više! Učini više!

Konferenciju je u ZICER-u na Zagrebačkom Velesajmu organizirao Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

Na razini Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja sustav Banke hrane, a GDCK Zagreb preuzima ulogu banke hrane za područje Grada Zagreba kao oblika posredništva između donatora i potencijalnih donatora s registriranim posrednicima (udrugama) te posredništva između donatora i krajnjih korisnika. Donacije će se krajnjim korisnicima distribuirati putem naše socijalne samoposluge u Heinzelovoj ulici 66.

Kroz projekt „Infrastrukturno opremanje GDCK Zagreb“ koji provodimo, namjera nam je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane na području grada Zagreba čime se izravno doprinosi smanjenju otpada od hrane i povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina našeg glavnog grada. Operativni program financiran je iz fonda europske unije Next Generation EU u iznosu od gotovo 239 tisuća eura.

Investicijom u gospodarska vozila zaokružit će se cjelina našeg distributivno-logističkog centra te će se preuzeti uloga banka hrane za područje Grada Zagreba. Ovakav uređeni sustav banke hrane od koristi je kako za krajnje korisnike (građane ispod praga siromaštva i ostale socijalno osjetljive skupine stanovništva) tako i za državu te društvo u cjelini.

S ciljem promicanja društvene odgovornosti Ministarstvo poljoprivrede sklopilo je dobrovoljne sporazume za sprječavanje i smanjenje otpada od hrane sa različitim skupinama dionika, uključujući subjekte u poslovanju s hranom iz sektora primarne proizvodnje, proizvodnje i prerade hrane, trgovine, ugostiteljstva, znanstvene i akademske zajednice, jedinica lokalne i regionalne samouprave, neprofitnih organizacija i inicijativa te udruženja kojima potiče njihovu međusobnu suradnju i dijalog, razmjenu iskustva te definiranje zajedničkih ciljeva i aktivnosti. Cilj sporazuma je doprinosa u ostvarenju smanjenja otpada od hrane u RH za 30 posto do 2028. godine.