Crveni križ Zagreb odlučio je djelovati kao nadogradnja obrazovnom sustavu osuvremenivši sadržaj Škole u prirodi i omogućivši učenicima susret s vrhunskim znanstvenicima i sa znanošću u njenom stvarnom okruženju

 U domu Crvenog križa Zagreb na Sljemenu ovog tjedna održava se zadnji ciklus radionica za djecu koje je dosad, u sklopu projekta STEM Škola u prirodi, prošlo gotovo 1.300 učenika zagrebačkih osnovnih škola.

Učenici tijekom jednotjednog boravka prolaze brojne grupne, ali i individualne radionice, a stručnjaci s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te specijalno osposobljeni djelatnici Crvenog križa Zagreb kombiniraju različite aspekte metodičkih pristupa kroz sadržaj prilagođen njihovom uzrastu.

Na uvodnom satu djeca imaju prilike upoznati se s laboratorijem, tvarima, priborom te osnovnim principima rada u kemiji, nakon čega kroz sudjelovanje u laboratorijskim postupcima, usvajaju znanja i razvijaju vještine koje će im biti od velike praktične primjene u životu, ali i cjeloživotnom obrazovanju. Kroz kompleksnije radionice učenici prolaze mjerenja pH otopina, određivanja lužnatosti i kiselosti, ali i mikroskopiranje različitih preparata. Školarci se po prvi put susreću s brojnim stanicama promatrajući različite biljne i životinjske organizme te tako proširuju obzore o nevidljivom svijetu koji nas okružuje.

„Ovakvim radionicama i pristupom djecu se potiče da budu budući istraživači i pokušava im se potaknuti želja da nakon osnovne i srednje škole krenu tragati i nadograđivati svoje vještine i znanja vezana za STEM područje“, pojašnjava Goran Gatalica jedan od voditelja radionica i suradnik na projektu.

Osim brojnih mikroskopa, u sklopu projekta nabavljeni su i teleskopi putem kojih djeca ulaze u svijet astronomije i susreću se po prvi puta s onom drugom, oku također nevidljivom stranom velikoga, planeta i galaksija, proširujući obzore i spoznaje o svemu što postoji iznad naše atmosfere. Djeci je osobito zanimljivo promatranje neba tijekom večernjih sati kad nema svjetlosnog zagađenja i kad imaju prilike promatrati svjetlosni stožac, Mjesečeve kratere, Saturnove prstenove te druge planete i pojave u svemiru.

Projektom STEM Škola u prirodi, sufinanciranim kroz Europski socijalni fond, osuvremenjena je dosadašnja terenska nastava i tematske radionice Škole u prirodi koju Crveni križ Zagreb u svom domu na Sljemenu provodi već više od 30 godina te je pribavljen potreban radni materijal i vrijedna oprema kako bi se djeci uspješno pokazale zakonitosti STEM-a izravno u prirodi. Oblik poučavanja izvan učionice važan je jer djeca imaju cjeloviti doživljaj i upoznaju se s nastavnim sadržajem u neposrednoj stvarnosti, promatranjem prirodnih pojava i uočavanjem uzročno-posljedičnih procesa u prirodnom okruženju. Pedagozi tvrde da ovakva aktivna uključenost učenika u proces učenja snažno potiče njihovu motiviranost za učenje.

Iako djeca danas raspolažu s puno više informacija nego što je to bio slučaj prije petnaestak godina i upoznata su s tehnologijom, često ju ne koriste na konstruktivan način. Unatoč povećanom obimu

informacija djeca ih ne stavljaju u uzročno posljedične veze i događa se paradoks da na PISA testovima postižu slabe rezultate te zaostaju u odnosu na svoje vršnjake u ostalim zemljama EU. Niz je razloga zašto je tomu tako, ali najveći leži u lošoj opremljenosti škola koje nemaju uvjete za kvalitetnu izvedbu STEM programa. U svakodnevnom životu djeci i mladima potrebno je razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije u nizu različitih situacija i problema.

Budući da zbog niza strukturnih problema s kojima se nosi sektor obrazovanja djeca u Hrvatskoj ne mogu očekivati da ih sustav obrazovanja pripremi za sve izazove koje pred njih stavljaju društvo i zajednica te uvjeti globalizacije, često se okreću izvannastavnim aktivnostima i zapravo ovise o socio-ekonomskoj poziciji svojih roditelja. Također, sva ugledna istraživanja upućuju na to da u Hrvatskoj prevladava visok stupanj determiniranosti socio-ekonomskim faktorom.

GDCK Zagreb, kao dio međunarodnog pokreta Crvenog križa, ima obvezu djelovati da svojim krajnjim korisnicima osigura programe koji će im pružiti prilike za daljnji razvoj bez obzira na njihov socijalni status i na obrazovanje njihovih roditelja. Zbog toga je Crveni križ Zagreb odlučio djelovati kao nadogradnja obrazovnom sustavu tako da osuvremeni sadržaj Škole u prirodi i da svojim učenicima omogući susret s vrhunskim znanstvenicima i sa znanošću u njenom stvarnom okruženju te je, u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije, osmislilo projekt STEM Škola u prirodi vrijedan 304.925,74 eura. Spomenuti fakultet jedan je od rijetkih koji obuhvaća cijelo STEM područje te je zato i uključen kao partner u projektne aktivnosti.

Kroz danas aktualniju nego ikada prije Školu u prirodi na redovitoj godišnjoj razini prođe oko 3.500 učenika iz 40 zagrebačkih osnovnih škola. Kroz projekt, ali i kroz nastavak novorazvijenih aktivnosti i edukacijskih disciplina, svima njima približit će se STEM područje ne bi li im se povećao interes za prirodne znanosti. Ovakvi pristupi, inicijative i projekti nedvojbeno doprinose izgradnji društva i gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama, što često zazivamo i konzistentno prepoznajemo kao korisno.