Približavanje ideje računala kao alata i instrumenta u modernim znanstvenim istraživanjima nedvojbeno bi povećalo interes djece za prirodne znanosti.

STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) područje važno je za djecu iz mnogo razloga: pruža im priliku da razvijaju kritičko razmišljanje, metode za rješavanje problema, tehnološku pismenost i razvoj vještina koje će im biti potrebne u budućnosti.

Današnja se djeca socijaliziraju na drugačiji način od svojih roditelja. Okruženi telefonima, mobitelima, televizijom, video igrama, prilagođavaju se novonastaloj situaciji i razvijaju za to potrebne vještine i znanja. Danas gotovo i nema djeteta koje se ne zna koristiti mobitelom i na njemu u trenu pronaći igrice i društvene mreže, dok neki roditelji još uvijek imaju poteškoća s pisanjem SMS poruka. I sve to unutar svega jedne generacije.

Moderna znanost prolazi kroz slične transformacije, jednakom brzinom i efikasnošću. Do prije tridesetak godina, prirodne znanosti koje proučavaju svijet oko nas bile su isključivo eksperimentalno orijentirane, no napretkom tehnologije dogodilo se ono što je dotad bilo nezamislivo, računala su postala sveprisutna u svim granama ljudske djelatnosti pa tako i u znanosti. Kombinacijom modernih računalnih metoda i snažnih računala danas je moguće izračunati sva kemijska i fizikalna svojstva bilo koje molekule, čime su računalne metode postale ravnopravan partner eksperimentalnim istraživanjima u kemiji i svim granama znanosti o životu.

No, znaju li to djeca i bi li to povećalo njihov interes za prirodne znanosti i STEM područje?

Kemija je uvijek bila i bit će primarno eksperimentalna disciplina, no specifična istraživanja i eksperimenti ponekad postaju neizvedivi ili mogu trajati dugo i biti financijski zahtjevni zbog čega se u pitanje dovodi njihova isplativost i efikasnost. Zbog takvih i sličnih izazova vrlo je zahvalno što je u zadnjih četrdesetak godina došlo do snažnog razvoja metoda računalne kemije.

„Zahvaljujući snažnom napretku informatičkih tehnologija, odnosno sve bržih i moćnijih kompjutera, dogodila se znanstvena revolucija koja je promijenila način na koji znanstvenici rade i razmišljaju o znanosti. Time je omogućeno da se upotrebom kompjutera i kemijskih programa izračunaju i predvide gotovo sva kemijska i fizikalna svojstva molekula i tvari koje nas okružuju i to čak i prije njihove priprave u laboratoriju. Drugi način upotrebe računskih metoda je bolje i potpunije razumijevanje eksperimentalno dobivenih rezultata, a mnoga svojstva kemijske veze, lako i brzo dostupna simulacijama, nije uopće moguće dobiti eksperimentalnim metodama“, pojasnio je Robert Vianello znanstveni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković, dodavši kako u novije vrijeme mnogi eksperimentalni kemičari koriste metode računalne kemije kako bi stekli dodatni uvid o ponašanju molekula koje ispituju u laboratoriju.

Današnja moderna istraživanja u kemiji nezamisliva su bez skladnog spoja eksperimenta i računskih simulacija. Računske tehnike danas se koriste da nadopune, usmjeravaju i povremeno potpuno zamijene eksperimentalna istraživanja, čime se bitno skraćuje vrijeme i smanjuje njihov trošak, a ona su ujedno i ekološki prihvatljivija. Iako računske simulacije neće nikada potpuno zamijeniti laboratorijska istraživanja, one su bez dvojbe postale iznimno važna karika u potrazi za novim znanstvenim spoznajama u svim prirodnim znanostima.

Obično smo obasuti upozoravajućim porukama o opasnostima Interneta, štetnosti korištenja računala za zdravlje i, uslijed silnog negativizma, ne razmišljamo o pozitivnim stranama korištenja računala i kako nam ona mogu pomoći i olakšati mnoge komplicirane i teške zadatke u životu. Djeca su to prepoznala, a naš je zadatak pomoći im iskoristiti nove računalne alate i sustave u svrhu njihovog obrazovanja. Približavanje ideje računala kao alata i instrumenta u modernim znanstvenim istraživanjima nedvojbeno bi povećalo interes djece za prirodne znanosti, a to bi nam pomoglo izgraditi društvo i gospodarstvo utemeljeno na znanju i inovacijama.

Kroz 305 tisuća eura vrijedan europski projekt STEM Škola u prirodi Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pružaju djeci priliku da se upoznaju sa znanstvenim disciplinama poput kemije, biologije, fizike i tehnologije kako bi razumjeli njihovu primjenu u stvarnom svijetu. Korištenje računala tijekom vježbi i pokusa u kojima sudjeluju u sklopu projekta, izaziva radoznalost kod djece i potiče ih da se bave znanstvenim istraživanjima i pronalascima u budućnosti. Činjenica je da STEM područje ima praktičnu primjenu u svijetu rada pa će i djeca koja se bave STEM-stjecati vještine i znanja potrebna za uspješan život i karijeru u 21. stoljeću.