Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske obilježen je u srijedu 1. ožujka 2021. godine na Europskom trgu u centru Zagreba gdje su građani i gosti u prijepodnevnim i popodnevnim satima mogli vidjeti tehnički zbor te smotru snaga sustava civilne zaštite.

Svoju opremu u srcu Zagreba izložili su svi rodovi civilne zaštite – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Policijska uprava Zagrebačka, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Nastavni zavod za hitnu medicinu, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Hrvatska gorska služba spašavanja i Ravnateljstvo civilne zaštite – područni ured Zagreb, odnosno opće postrojbe civilne zaštite.

„Sve što je danas moguće vidjeti ovdje na demonstraciji pokazuje da je sustav civilne zaštite na zavidnoj razini, a nastojat ćemo ga jačati još više kroz vježbe i informiranje građanstva kako bi ih na taj način stimulirali da se i sami uključe“, rekao je danas zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet u obilasku tehničkog zbora.

Opremu s kojom se radi na terenu izložilo je Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, jedna od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba. Građani i djeca imali su prilike vidjeti čime se bavimo u kriznim situacijama, velikim prirodnim katastrofama, tehničko-tehnološkim nesrećama te dobili korisne savjete naših djelatnika kako se ponašati u slučaju takvih nesreća.

Dan civilne zaštite važno je obilježavati kako bi se ljudi upoznali sa svim žurnim službama i snagama sustava civilne zaštite, vidjeli koji je njihov djelokrug rada na terenu i informirali se o tome kome se obratiti u slučaju većih katastrofa ili nesreća.

Inače, međunarodna organizacija civilne zaštite osnovana je u Ženevi 1. ožujka 1972. godine, a taj se dan i u Republici Hrvatskoj uzima kao nacionalni dan civilne zaštite. U Gradu Zagrebu tradicija civilne zaštite seže u daleku 1938. godinu kada je osnovana prva škola civilne zaštite, što je pokazatelj velike tradicije i volontiranja naših sugrađana u svim rodovima civilne zaštite. Taj oblik empatije i solidarnosti građana jednih s drugima vrlo je vrijedan i treba ga njegovati.

U 17 vijeća gradskih četvrti u gradu Zagrebu trenutno djeluje oko pet tisuća pripadnika općih postrojbi civilne zaštite, a sve građane pozivamo da se jave i da kroz volonterski rad doprinesu jačanju ovog sustava.

Svim pripadnicima Civilne zaštite čestitamo njihov dan i zahvaljujemo što su njihovim zalaganjem, radom i stručnošću naši životi sigurniji!