Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od gotovo 240 tisuća eura za projekt „Infrastrukturno opremanje banke hrane GDCK Zagreb“, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb preuzima ulogu banke hrane za područje grada Zagreba, odnosno bit će spona u distribuciji, prijevozu i skladištenju hrane između donatora i posrednika.

U smislu infrastrukturnog opremanja banke hrane GDCK Zagreb nabavit će kamion, kombi i kombi s hladnjačom u svrhu prijevoza, distribucije i skladištenja hrane.

Infrastrukturno opremanje donatorima omogućuje brzo i jednostavno doniranje viškova hrane te stvara preduvjete za povećanje količina donirane hrane čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupna stanovništva.

Projekt je financiran iz instrumenta NextGenerationEu u sklopu Nacionalnog programa otpornosti i oporavka 2021.-2026. kojem je jedna od reformskih mjera upravo Unaprjeđenje sustava doniranja hrane u RH za koju je nadležno Ministarstvo poljoprivrede.