Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u partnerstvu s Gradom Zagrebom provodi EU Projekt „U vlastitom dnevnom boravku“. Opći cilj Projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge u zajednici.

U okviru Projekta, u Tribini grada Zagreba, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invlaiditetom, organizirali su 14.12.2022. Okrugli stol pod nazivom „Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u Gradu Zagrebu – iskustva i izazovi“ sa svrhom prikaza procesa deinstitucionalizacije kroz primjere iz prakse i izazove u provedbi.

Prisutne je ispred Gradskog društva Crvenog križa Zagreb pozdravio ravnatelj, Petar Penava, dipl. oec., te istaknuo da Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb navedenim Projektom doprinosi procesu deinstitucionalizacije u Gradu Zagrebu te podiže kvalitetu života osoba s invlaiditetom kroz pružanje   usluge organizirang stanovanju uz potpuno uključivanje osoba s invaliditetom u život  zajednice. Ispred Grada Zagreba, prisutne je pozdravila  pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, dr. sc. Marinka Bakula Anđelić te istaknula da će Grad Zagreb i nadalje podržavati Projekte i aktivnosti kojima se prevenira institucionalizacija kroz kvalitetne socijalne usluge u lokalnoj zajednici.

Okruglom stolu odazvalo se više od 50 sudionika, stručnjaka koji se bave podrškom osobama s invaliditetom.

Svoja izlaganja prezentirali su:

  • Martina Zelić, mag.rehab.educ., izlaganje pod nazivom „10 izazova u 10 godina“, zastupnica u organiziranom stanovanju, ispred Dislocirane jedinice Organizirano stanovanje Centra za rehabilitaciju Zagreb,
  • Vanja Milošević, mag.rehab.educ., izlaganje pod nazivom „Organizirano stanovanje za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“, ispred Grada Zagreba, Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec,
  • Mira Pekeč Knežević, dipl.soc.radnica, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, izlaganje pod nazivom „Osvrt na organizirano stanovanje iz perspektive ljudskih prava“, ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i
  • Valentina Vujić, mag. psihologije, koordinatorica Projekta „U vlastitom dnevnom boravku“, izlaganje pod nazivom „Analiza potreba korisnika organiziranog stanovanja u okviru Projekta – U vlastitom dnevnom boravku“, ispred Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Nakon četiri stručne prezentacije, razvila se zanimljiva i korisna razmjena iskustava i mišljenja. Temeljem  iznesenih prezentacija na Okruglom stolu bilo je vidljivo da su se svi izlagači kao i prisutni u diskusiji usuglasili da je potrebno dodatno se usmjeriti na  osnaživanje i edukaciju stručnjaka i drugih radnika u podršci, na osnaživanje i podršku prema osobama s invaliditetom kako bi postigli  vlastite ciljeve i izbore, na osnaživanje i podršku koja je usmjerena prema obitleji te na razvoj politika i strategija kojima bi se sustav  kontinuirano unaprijeđivao.