„Treća životna dob je vrijeme koje je nezaobilazno u životu svakog čovjeka i sada je pravo vrijeme za osiguravanje svih uvjeta aktivnog starenja. Upravo zato projekti poput AKUS-a, koji obogaćuju pojedince i zajednicu, iznimno su važni“, zaključak je konferencije na temu „Sprečavanje usamljenosti u trećoj životnoj dobi“ održane u petak, 30. rujna 2022. godine, u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Konferencija u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb i Doma za starije osobe Sv. Ana Zagreb predstavlja završnicu dvogodišnjeg projekta “Aktivni, kreativni, uključeni, sretni – AKUS” sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Konferencija je bila prilika da govornici i sudionici podijele svoja iskustva, primjere dobre prakse i izazove glede sprječavanja usamljenosti u trećoj životnoj dobi, a predstavljeni su i rezultati mnogobrojnih aktivnosti u sklopu ovog gotovo dva milijuna kuna vrijednog Projekta. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici matica umirovljenika, Zaklade Zajednički put, Caritasa Zagrebačke nadbiskupije te domova za starije osobe iz Zagreba, a poseban doprinos dali su umirovljenici koji su u aktivnostima sudjelovali.

Kroz diskusiju, manje radne grupe i zaključke objedinjeni su prijedlozi za buduće projekte GDCK Zagreb, a relevantni dionici dobili su vrijedne informacije za kreiranje što kvalitetnijih politika usmjerenih osobama starije životne dobi. Na trećoj i završnoj konferenciji gostovali su stručni izlagači koji se u svom profesionalnom radu aktivno bave tematikom usamljenosti kod osoba starije životne dobi.

Prof. dr. sc. Andrea Vranić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavila je rezultate istraživanja u svijetu i na razini Europske unije te istaknula važnost poticanja slobodnih aktivnosti za starije osobe u društvu jer one imaju izrazito pozitivan utjecaj te doprinose smanjenju osjećaja usamljenosti. Pritom, važnu ulogu imaju  članovi obitelji i prijatelji. „Društveno zdravlje ovisi o društvenoj povezanosti, kao i o mjeri u kojoj zajednice cijene različitost, podržavaju i uključuju te pružaju mogućnosti svakoj osobi da sudjeluje u životu zajednice, kao i o količini te kvaliteti društvene podrške i odnosa koje osoba održava“, zaključila je.

Ravnateljica Doma za starije osobe Sv. Ana Zagreb Karolina Martinuš upoznala je prisutne s izazovima i pozitivnom praksom u sprečavanju usamljenosti u Domu te različitim načinima prevencije usamljenosti osoba starije životne dobi, s posebnim naglaskom na društvene aktivnosti. Dodala je kako je individualni pristup kakav se primjenjuje u Domu od posebne važnosti jer svaka osoba ima različite potrebe.

Kroz izlaganje na temu „Utjecaj pandemije i potresa na kvalitetu života starijih osoba“ koordinatorica rada Zaklade Zajednički put Marina Zeman pojasnila je kako i koliko vanjske okolnosti mogu utjecati na fizičko i psihičko zdravlje čovjeka. Istaknula je kako se pandemija pokazala kao veliki izazov za psihičko zdravlje starijih osoba. Zbog straha od zaraze smanjili su kontakte i aktivnosti s članovima obitelji i prijateljima čime su bili podložniji razvoju bolesti, a nemali broj njih morao je potražiti stručnu psihijatrijsku pomoć. „To ne čudi jer zatvaranje i izolacija pojačavaju osjećaj usamljenosti, dok vanjske aktivnosti imaju upravo suprotan učinak i u velikom omjeru pozitivno utječu na fizičko i psihičko zdravlje“, dodala je.

Andreja Ninić, voditeljica Odjela za pružatelje socijalnih usluga, ustanove socijalne skrbi i unapređenje kvalitete života starijih osoba u Sektoru za socijalnu zaštitu pri Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom predstavila je projekt #Neusamljenosti i obrazložila važnost provedbe preventivnih programa kojima je cilj uključivanje umirovljenika u aktivno starenje. „Udio osoba starijih od 65 godina u Zagrebu povećao se sa 17 na gotovo 21 posto u proteklih deset godina. Liste čekanja na domove su duge, stoga je prijeko potrebno kroz izvaninstitucijske aktivnosti što više aktivirati starije osobe kako bi što duže mogle boraviti u vlastitom domu i obiteljskoj sredini“, naglasila je, dodavši kako Grad Zagreb u tom smislu drži nadstandard.

Važnu ulogu ima upravo Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, čija je misija i vizija, između ostalog, unaprijediti kvalitetu života pripadnika “najmudrije generacije” te spriječiti socijalnu isključenost i usamljenost. „Upravo ovakvim projektima predmetno i uspješno ispunjavamo te se nadamo kako će naše društvo i u budućnosti biti prepoznato kao pouzdan partner u ispunjavanju takvih i sličnih ciljeva“, istaknuo je ravnatelj Petar Penava.

Prepoznavši potrebe zajednice i važnost brige o kvaliteti življenja osoba starije životne dobi, GDCK Zagreb razvilo je programe namijenjene upravo starijima od 65 godina, a AKUS je jedan od čak osam projekata financiranih kroz Europski socijalni fond koje provodimo. Obrazovni program za engleski i njemački jezik, program za sport i rekreaciju, edukacije iz područja aktivnog starenja te socijalnog uključivanja s ciljem unaprjeđenja vještina iz područja kulture i umjetnosti, poput izrade predmeta od keramike ili radionica maketarstva, neke su od aktivnosti koje smo dvije godine sustavno provodili. Proširene su i obogaćene aktivnosti postojećeg zdravstvenog savjetovališta na području aktivnog starenja koje, uz edukacije o zdravom življenju, aktivnom starenju, očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, uključuju i psihosocijalnu pomoć. Projekt je pridonio poboljšanju socijalnih, emocionalnih, kognitivnih i kreativnih vještina, kao i psihofizičkog zdravstvenog stanja umirovljenika te njihovoj aktivaciji i većoj uključenosti u zajednicu.

U sklopu Projekta provedeno je i istraživanje ”Kvaliteta života umirovljenika i zadovoljstvo programima korisnika Gradskog društva Crvenog križa Zagreb” koje je predstavljeno na konferenciji u lipnju, s vrlo zadovoljavajućim rezultatima. Programi su u velikoj mjeri ispunili očekivanja naših umirovljenika, a njihova kvaliteta ocijenjena je izvrsnom.