Subotnje prijepodne naši vrijedni volonteri posvetili su provedbi tečaja prve pomoći za polaznike Policijske škole „Josip Jović“ na kojem je 270 budućih mladih policajaca imalo priliku steći nova teorijska i praktična znanja osnovnih postupaka prve pomoći.

Članovi Kluba mladih Crvenog križa podučavali su sudionike kroz praktične vježbe na teme: postavljanje u bočni položaj, postupak oživljavanja kod odraslih osoba, djece i malih beba, najlakše i najsigurnije zaustavljanja krvarenja, postavljanje zavoja te imobilizacije gornjih i donjih udova.

Tečaj prve pomoći organiziran je u okviru obilježavanja Tjedna Crvenog križa i nacionalne kampanje Hrvatska volontira koja ove godine stavlja naglasak upravo na potencijale i snagu sustavnijeg angažmana mladih u suočavanju s izazovima prirodnih i društvenih kriza, u čemu naši mladi volonteri zasigurno predstavljaju vodeći primjer dobre prakse.