Znamo da se svijet sada može djelovati zastrašujuće i teško. Protekli mjeseci i godine obilježeni su brojnim krizama koje nisu poštedjele nikoga i koje su najteže pogodile najugroženije ljude – od Covida-19 i potresa, do klimatske krize, humanitarnih hitnih situacija i eskalacije sukoba.

No, unatoč tome, puno nade i ljudskosti može se pronaći u obliku djela dobrote.

Djela dobrote su svuda oko nas. Bez obzira koliko velika ili mala, ona čine veliku razliku u životima ljudi. Vjerujemo da djela dobrote imaju moć izazvati učinak valova, umnožavati se, širiti se po zajednicama, zemljama i cijelome svijetu.

Mi vjerujemo u moć dobrote. Stoga, o ovom tjednu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca slavimo sva djela dobrote i pokazujemo kako, zajedno, ona uistinu imaju globalni utjecaj.

Pokažimo svijetu da svi možemo biti u u službi humanosti!