Europski dan međugeneracijske solidarnosti

Europski dan međugeneracijske solidarnosti

Europski dan međugeneracijske solidarnosti slavi se svakog 29. travnja od 2008. godine kada je pokrenut. Zbog činjenice da je Europa kontinent sa sve starijim stanovništvom, prepoznata je nužnost zajedničkog rada na tome da se na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i...