Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb sudjelovalo je na jubilarnoj, 20. prezentaciji Socijalne slike Grada Zagreba za 2020. i 2021. godinu naziva „Aktualizacija Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu“ koju su izradili Socijalno vijeće Grada Zagreba i Udruga CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija, u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Prisutne predstavnike iz ustanova, udruga i organizacija civilnog društva u ime gradonačelnika pozdravila je izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a Socijalnu sliku ispred udruge CERANEO prezentirala je izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević.

Socijalna slika Grada Zagreba predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana i građanki Grada Zagreba, a važan je pokazatelj u kreiranju socijalne politike i planiranih intervencija, kao i u evaluaciji učinjenoga.

Pročelnica Galić pojasnila je kako Socijalna slika Grada Zagreba prikazuje najizazovnije trendove socijalnog razvoja Grada prema devet područja: stanovništvo, kućanstva i obitelj, stanovanje, odgoj i obrazovanje, zaposlenost i nezaposlenost, ekonomski pokazatelji, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita te sufinanciranje projekata i programa.

Socijalna slika izrađena je s ciljem praćenja socijalnih indikatora za svako navedeno područje te s ciljem praćenja pokazatelja kvalitete života građana Grada Zagreba.

Ključni zaključci i preporuke ovogodišnje Socijalne slike Grada Zagreba odnose se, između ostalog, na provođenje mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. do 2025. koja tematizira borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti na lokalnoj razini u RH, pripreme na buduće krize zdravstvenog sustava uz optimalnu prilagodbu novim izazovima uslijed nastavka Covid-19 pandemije, ulaganje u daljnji razvoj socijalnih usluga, nastavak kontinuiranog raspisivanja natječaja usmjerenih prema različitim ranjivim skupinama i razvoju civilnog društva te razvijanje socijalnih programa u partnerstvu s organizacijama civilnog društva u čemu Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ima značajnu ulogu i doprinos.