Prvi dan proljeća ujedno se slavi i kao Svjetski dan šuma. Šumama treba posvetiti veliku pozornost jer su danas globalno ugrožene uslijed mnogih faktora. Edukacija je važna već od najranije dobi.

U Domovima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb na Sljemenu i u Novom Vinodolskom više od 40 godina provodi se program Škole u prirodi. Naša metropola time se svrstava u sam vrh europskih gradova po ulaganju u ovakve oblike odgojno-obrazovnih programa u osnovnoškolskom obrazovanju.

Uz redovni nastavni program koji provode učitelji, važan dio programa Škole u prirodi su i izvannastavni programi koje provode djelatnici Crvenog križa Zagreb i studenti Učiteljskog fakulteta na redovnoj stručno-pedagoškoj praksi. Izvannastavne programe provodimo u obliku terenske izvanučioničke nastave, radionica i predavanja na Medvednici – prvorazrednom šumsko-rekreacijskom području u kojem je raznovrsni sastav kompleksa šuma. Učenici se, između ostalog, ovdje upoznaju sa sigurnim boravkom u prirodi.

Jedna od omiljenih radionica je Biljke primorskog kraja/Primorski arboretum u kojoj ih upoznajemo s tipičnim vrstama primorskog kraja. Park uz šetnicu u Novom Vinodolskom naš je mali arboretum u kojem učenici uz stjecanje novih znanja, usvajaju i važnost brige o okolišu.