Božićna čestitka

Božićna čestitka

𝘋𝘳𝘢𝘨𝘪 č𝘭𝘢𝘯𝘰𝘷𝘪, 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪, 𝘥𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘦𝘭𝘫𝘪 𝘬𝘳𝘷𝘪, 𝘬𝘰𝘭𝘦𝘨𝘦, 𝘴𝘶𝘳𝘢𝘥𝘯𝘪𝘤𝘪, 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘪 𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘫𝘢𝘵𝘦𝘭𝘫𝘪,   ž𝘦𝘭𝘪𝘮𝘰 𝘷𝘢𝘮 𝘴𝘳𝘦𝘵𝘢𝘯 𝘪 𝘣𝘭𝘢𝘨𝘰𝘴𝘭𝘰𝘷𝘭𝘫𝘦𝘯 𝘉𝘰ž𝘪ć, 𝘪𝘴𝘱𝘶𝘯𝘫𝘦𝘯 𝘭𝘫𝘶𝘣𝘢𝘷𝘭𝘫𝘶 𝘪 𝘮𝘪𝘳𝘰𝘮, 𝘶 𝘰𝘬𝘳𝘶ž𝘦𝘯𝘫𝘶 𝘷𝘢š𝘪𝘩...