Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava 3. prosinca, s korisnicima Programa poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s intelektualnim oštećenjem Gradskog društva Crvenog križa Zagreb održana je radionica samozastupanja na temu „Kako pandemija koronavirusa utječe na život osoba s invaliditetom“.

Korisnici su rado sudjelovali i bili vrlo angažirani u radionici. Pandemija je najviše negativno utjecala na njihov društveni život i socijalne interakcije, zaključak je radionice. No, kako ne bi sve ostalo na zaključcima o nametnutim i neizbježnim ograničenjima, zajedničkim „brain stormingom“ iznašli smo brojne ideje i načine kako ostvariti socijalne i društvene potrebe na prilagođene i nove načine. U tu svrhu korisnici će sljedećih dana izraditi tzv. „džepić dnevne inspiracije“, koji će puniti svojim idejama kako se socijalno aktivirati tijekom pandemije koja ne jenjava.

Već dugi niz godina Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pruža socijalne usluge Poludnevnog boravka i Psihosocijalne podrške za osobe s intelektualnim oštećenjem kako bi prevenirali socijalnu isključenost pojedinaca, podržali život u prirodnoj zajednici i i zaštitili socijalno osjetljive skupine građana od kršenja njihovih ljudskih prava.

Osobe s invaliditetom – intelektualnim oštećenjem posebno su osjetljiva i marginalizirana društvena skupina često izložena diskriminaciji i različitim oblicima kršenja temeljnih ljudskih prava. Kao dio mreže pružatelja socijalnih usluga aktivno sudjelujemo i doprinosimo u ostvarivanju prava i povećanju kvalitete njihova života, a to postižemo kroz inovativnost u unapređenju oblika podrške i uslugama koje osobe s intelektualnim oštećenjem pripremaju za što samostalniji život i stanovanje, zaštitu od nasilja i zlostavljanja te kroz omogućavanje kvalitetnijeg sudjelovanja u kulturnom i javnom životu zajednice.

Kroz našu viziju u radu s osobama s intelektualnim oštećenjem težimo biti uzor izvrsnosti u društvu koje je visoko senzibilizirano za prihvaćanje različitosti kao društvenog bogatstva i društvu koje poštuje ljudska prava svake osobe, bez razlike. Želimo biti među vodećima u kvaliteti usluga i time postati – korisnicima prvi izbor, zaposlenima i volonterima poželjan poslodavac, a lokalnoj zajednici siguran partner u pružanju i razvoju socijalnih usluga.