Nastavljajući višegodišnju uspješnu suradnju sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti druge godine preddiplomskog studija socijalnog rada, od ožujka do kraja svibnja 2021. godine obavljali su terensku praksu iz kolegija „Socijalni rad s obitelji“ u Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb (GDCK Zagreb) – Programu poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s intelektualnim oštećenjem. Provođenje prakse bilo je uvjetovano, a time i ograničeno, higijensko-epidemiološkim mjerama propisanima od HZJZ i MRMSOSP za uslugu boravka, te je i za studente, ali i za nas kao organizatore predstavljalo veliki izazov. Ukupno 10 studenata raspoređenih u 4 manje grupe provelo je 20 sati u neposrednom radu na terenu na lokaciji Programa u Dubravi.

Praksa sa studentima provodila se kroz neposredna i posredna predavanja (Zoom) o GDCK Zagreb, o Programu poludnevnog boravka, oblicima podrške korisnicima, upoznavanjem s obveznom i neobveznom dokumentacijom, specifičnostima osoba s intelektualnim oštećenjem, te iskustvima radnika u neposrednom radu. Također, studentima su prikazani foto i video materijali o svakodnevnim i posebnim aktivnostima korisnika u Programu. Posebno je značajno što smo uspjeli organizirati i neposredan susret/upoznavanje studenata s korisnicima (na otvorenome), te organizirati studentima posjet obiteljima 4 korisnika.

Na kraju je provedena evaluacija među studentima (evaluacijskim listićem) koja je pokazala da im je praksa bila iznimno korisna i zanimljiva, uz veliko zadovoljstvo organizacijom i sadržajem prakse, te suradnjom s radnicima u Programu. Kao znak zadovoljstva i zahvalnosti, studenti su za korisnike izradili plakat koji su im darovali, a korisnici su ga s veseljem primili.