Naziv Poziva: „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12), u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, a kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

NAZIV PROJEKTA: Ponovno aktivni

Korisnik: Grad Zagreb

Partneri: GDCK Zagreb

Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Udruga ZAMISLI

Trajanje provedbe projekta: 24 mjeseca (2021. – 2023. godine)

Ukupna vrijednost projekta: 2.684.260,50 kn

Bespovratna sredstva: 2.684.260,50 kn

Cilj projekta je motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina. Navedeno će se postići provedbom psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva te provedbom programa neformalnih oblika učenja, informatičkog osposobljavanja i financijskog opismenjivanja.

Projekt predviđa i adaptaciju i opremanje 80m² za provedbu projektnih aktivnosti.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • Institucionalna održivost projekta ogledat će se u korištenju ljudskih potencijala razvijenih tijekom provedbe projektnih aktivnosti u daljnjoj izgradnji kapaciteta Grada Zagreba, te projektnih partnera Caritasa, Crvenog križa Grada Zagreba i Udruge Zamisli za područje socijalnog uključivanja i aktivacije zajamčene minimalne naknade i drugih ranjivih skupina, te za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova
  • Prijavitelj i partneri koji sudjeluju u projektu, a posredno i drugi dionici iz domene socijalne zaštite, uzet će u obzir rezultate postignute u projektu te ih uključiti u izradu strategija, novih planova aktivnosti i druge projekte iz srodnih područja
  • Rezultati postignuti projektom moći će se multiplicirati u potencijalnim novim projektima iz područja socijalnog uključivanja i zapošljavanja ranjivih skupina čiji su razvoj i implementacija predviđeni strateškim dokumentima Grada Zagreba i UAZ – razvit će se edukacijski i drugi materijal koji mogu biti inicijatori budućeg transfera rezultata na druga područja djelovanja te na druge jedinice lokalne samouprave na području UAZ, a potencijalno i na druga geografska područja u RH
  • Podloga postavljena u ostalim elementima održivosti pružit će Gradu Zagrebu kvalitetnu osnovu za analizu mogućnosti osiguravanja sredstava za nastavak financiranja ove usluge kroz gradski proračun, ali i uključivanje drugih nacionalnih i EU izvora za nastavak financiranja i eventualno proširenje obuhvata aktivnosti, pri čemu će partneri projekta steći podlogu za osiguranje dodatnih izvora financiranja daljnjeg provedenog modela podrške kroz redovito djelovanje prijavitelja i partnera što otvara različite mogućnosti osiguranja financijske održivosti projekta
  • Prostor koji se planira adaptirati i opremiti koristit će se za daljnji rad s ciljanom skupinom projekta i nakon njegova završetka, a funkcionalno održavanje prostora i operativne troškove pokrivat će Grad Zagreb iz proračunskih sredstava