HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB

Ilica 223, Zagreb

Dana, 22.04.2021.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

ZA PREDMET NABAVE:

UREĐAJ ZA DEZINFEKCIJU ZRAKA – 4 KOMADA

SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

1. Opći podaci

2. Podaci o predmetu nabave

3. Podaci o ponudi

4. Obvezni razlozi za isključenje

5. Ostale odredbe

PRILOZI:

1. Obrazac 1 – Ponudbeni list

2. Obrazac 2 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

3. Obrazac 3 – Ponudbeni troškovnik

 

Poziv_uređaj za dezinfekciju zraka_2021

4.1. Pravilnik o postupcima nabave