Dragi svi,
Zahvaljujemo se na vašoj solidarnosti i humanosti kao i interesu da pomognete građanima u ovim teškim kriznim situacijama u kojima smo se svi našli.
Za sada su svi naši educirani volonteri i interventne jedinice na terenu.
U slučaju daljnje velike potrebe za pomoći, molimo Vas da se evidentirate u našoj tablici preko poveznice