POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

ZA PREDMET NABAVE:

DEKONTAMINATORI ZRAKA – 10 KOMADA __________________________________________________________________________

SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

  1. Opći podaci
  2. Podaci o predmetu nabave
  3. Podaci o ponudi
  4. Obvezni razlozi za isključenje
  5. Ostale odredbe

 

PRILOZI:

  1. Obrazac 1 – Ponudbeni list
  2. Obrazac 2 – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponude
  3. Obrazac 3 – Izjava o etičnosti poslovanja
  4. Obrazac 4 – Ponudbeni troškovnik

 

 

VISE SAZNAJTE OVDJE -> Poziv za dostavu ponuda_dekontaminatori zraka 2020