Obzirom na novonastalu situaciju zbog epidemije COVID-19 te sukladno preporuci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  koja je donesena u svrhu sprečavanja epidemije Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, prilagodilo je svoj rad s korisnicima Programa poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s intelektualnim oštećenjem novim uvjetima rada.

 

Umjesto sudjelovanja u Programu na lokacijama pružatelja usluga, cjelokupni sadržaj usluga  prilagodio se novim potrebama korisnika i roditelja/skrbnika. Za korisnike i roditelje/skrbnike organizirali smo psihosocijalnu podršku, odvođenje korisnika kod liječnika, odlazak u nabavu namirnica i higijenskih potrepština, odlazak u ljekarnu, dostavljanje setova, materijala i pribora za korisnike prema iskazanim interesima (aktivnosti su mogli birati prema vlastitim interesima i željama i/ili dostavljenom Katalogu koji smo za njih izradili, a koji se može pogledati  ovdje),  davanje uputa i/ili izrada plana za organizaciju dnevnih aktivnosti korisnika kod kuće, povratne informacije i razmjena fotografija s aktivnostima korisnika i dr. Sudjelovanje u ovim zajedničkim aktivnostima još nas je više zbližilo, upoznali smo se bolje na osobnoj i ljudskoj razini, međusobno smo se podržavali, bodrili i smijali.

 

Ovim putem želimo se zahvaliti svima na hrabrosti i odlučnosti da zajedno prebrodimo ovu  krizu izazvanu koronavirusom koja nas je osnažila i povezala na mnoge nove načine i pokazala da smo u najtežim situacijama najjači i najbolji.