Fond 5.5 za kriznu podršku nakon potresa osnovali su građanska inicijativa Zagreb Earthquake Relief u suradnji sa zakladom SOLIDARNA. Osnovna svrha Fonda je pružiti kriznu financijsku podršku socijalno ugroženim građanima iz ranjivih skupina posebno pogođenima potresom u Zagrebu.
Fond 5.5 poziva članove najugroženijih kućanstava da se prijave za podršku od 15. do 29. travnja. Zagrepčanke i Zagrepčani će financijsku potporu od maksimalno 20 tisuća kuna moći iskoristiti za hitne popravke materijalne štete (za objekte označene žutom oznakom) ili do tri mjeseca najma stana (za objekte označene crveno).

Za financijsku potporu iz Fonda 5.5 mogu se prijaviti: obitelji s djecom (prednost imaju jednoroditeljske obitelji ispodprosječnih prihoda), staračka kućanstva (s jednim ili više članova), osobe s invaliditetom ili kroničnim bolestima, te kućanstva koja uključuju i osobe s invaliditetom, kronično bolesne ili stare i nemoćne osobe. Ostali uvjeti za prijavu su da prijavitelji imaju prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu, da nemaju adekvatne uvjete za stanovanje uslijed teških oštećenja u potresu niti drugih izvora financijske i stručne podrške za zadovoljenje prepoznatih hitnih potreba, te da se tražena potreba za pomoći ne može zadovoljiti u potrebnom roku putem službenog sustava sanacije šteta, kao i da nije u koliziji s procjenom statičara. Prioritet Fonda će dakle biti socijalno ugroženi pojedinci, obitelji i pripadnici ranjivih skupina koji imaju hitne i neophodne potrebe, te oni koji nemaju druge izvore prihoda i podrške na raspolaganju. Maksimalni iznos pojedinačne potpore iz Fonda je 20 tisuća kuna, a građanke i građani čije su kuće ili stanovi označeni žutom naljepnicom mogu dobiti potporu za hitne popravke materijalne štete, dok oni čije su kuće ili stanovi označeni crvenom naljepnicom mogu dobiti potporu za jedan do tri mjeseca najma stana.

Fond trenutno raspolaže sa otprilike 620 tisuća kuna. Krajnji iznos i opseg pomoći ovisi o dodatnim donacijama koje će Fond primiti tijekom otvorenog poziva. O krajnje prikupljenom iznosu ovisi i krajnji broj kućanstava kojima će podrška biti pružena.

Fondom 5.5 upravlja Zakladno Vijeće. Kako bi se osiguralo da sve donacije dođu do onih kojima je to najpotrebnije – socijalno ugroženim kućanstvima čije su kuće, zgrade ili stanovi pretrpjeli ozbiljnu materijalnu štetu – članice Zakladnog vijeća su, uz predstavnice crowdfunding inicijative i tajnika SOLIDARNE, i stručnjakinja za socijalni rad prof. dr. sc. Marina Ajduković te arhitektica i povjesničarka umjetnosti doc. dr. sc. Zrinka Paladino. Zakladno vijeće razmatra pristigle prijave te u skladu s kriterijima i uvjetima javnog poziva donosi prijedlog odluke o financiranju.

Više o Fondu i uvjetima Poziva: https://zagrebpotres.com/o-fondu-5-5/