U sklopu humanitarne akcije „Pomozi nam da pomognemo“, Bipa će u razdoblju od 05.12. do 18.12.2019. godine u svim svojim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj prikupljati higijenske proizvode koje će kupci donirati u za to predviđene kutije na prodajnim mjestima. Nakon završetka akcije, te će proizvode Bipa donirati Hrvatskom Crvenom križu.

Higijenski proizvodi bit će označeni logom Hrvatskog Crvenog križa i Bipe s porukom i svrhom prikupljanja. Prikupljene donacije u ovoj akciji namijenjene su za osobe koje žive u siromaštvu.

Usto, Bipa će i dodatno od svakog prodanog proizvoda donirati i novčani iznos od 30 posto neto cijene prodanih proizvoda.

U skladu s rezultatima akcije, Hrvatski Crveni križ će donaciju distribuirati prema određenom broju manje razvijenih društava Crvenog križa koji će humanitarnu pomoć podijeliti krajnjim korisnicima. Riječ je o korisnicima koji su primatelji zajamčene minimalne naknade, a prema evidenciji korisnika Centra za socijalnu skrb. Procijenjeno je da se upravo ti korisnici nalaze u najvećoj potrebi za ovom vrstom humanitarne pomoći.

Hrvatski Crveni križ će u distribuciju  humanitarne pomoći prikupljene u ovoj akciji uključiti društva Crvenoga križa u kontinentalnoj Hrvatskoj, s obzirom na to da je stopa rizika od siromaštva za jadransku Hrvatsku u 2017.godini  iznosila 18,5 posto, dok je za kontinentalnu Hrvatsku iznosila 20,7 posto. Također, udio osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti za jadransku Hrvatsku u 2017. godini  iznosio je 24,5 posto, a za kontinentalnu Hrvatsku 27,3 posto (DZS, 2018.godina). Navedeni pokazatelji ukazali su na veću potrebu za usmjeravanjem ove donacije u navedena područja.

Nadalje, kao kriterij za odabir manjih općinskih i gradskih društava Crvenog križa u kontinentalnoj Hrvatskoj bio je broj stanovnika (do 15.000), a prema podacima popisa stanovništva za 2011. godinu.
Navedeno je ujedno u skladu s projektom „HCK – 2020”, koji ima za cilj ojačati manje razvijena društva Crvenog križa.

Tijekom 2020. godine nastavit će se započeta suradnja sa Bipom te će se razraditi cjelogodišnji plan aktivnosti. Sukladno prikupljenim donacijama intencija je uključiti i ostala društva Crvenog križa u distribuciju prikupljenih donacija.