Klub mladih

Odjeli   Volonterstvo   Klub mladih

Klub mladih Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, okupljeni sa istim ciljem, jedna su od najbrojnijih organizacija mladih volontera na području Grada Zagreba.

Brzi pristup

Kontakt

Klub mladih
Ilica 223, HR 10000 Zagreb

Vladimira Čivrag
Email: vladimira.civrag@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, HR 10000 Zagreb

Email: klub.mladih@ckzg.hr

Pristupnica

Općenito

Od osnutka 1922. godine pa sve do danas, mladi Hrvatskog Crvenog križa gotovo su neprekidno djelovali. Rad mladih privremeno je bio prekinut tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941. – 1945.) i tijekom Domovinskoga rata (1991. – 1994.).
Mladi se organiziraju s ciljem odgoja mladih osoba na područjima solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.
Sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa, misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Crveni križ Zagreba mlade okuplja u Klub mladih kao dugoročne volontere.

Mladi Gradskog društva Crvenog križa Zagreb jedna su od najbrojnijih organizacija mladih volontera okupljenih sa istim ciljem na području Grada Zagreba.

Upravna tijela Kluba mladih su Skupština, Povjerenstvo i Odbor (kojeg čine voditelj Kluba mladih te dva zamjenika voditelja).

Klub mladih čine članovi Hrvatskog Crvenog križa do 30 godina starosti (učenici, studenti, građani) koji prihvaćaju djelovanje u skladu sa Statutom Hrvatskog Crvenog križa, Statutom Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Pravilima rada Mladih Hrvatskog Crvenog križa i Pravilima rada Mladih Crvenog križa zagreb.

Članovi Kluba mladih predstavljaju ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti pri GDCK Zagreb.

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Zagreb na svojoj 6. sjednici, održanoj 20. ožujka 2014. godine, donio je:

Odluku o osnivanju Kluba Mladih Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Sukladno Pravilima rada Mladih Hrvatskog Crvenog križa koja su usvojena 13. prosinca 2012. godine na sjednici Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa, Skupština Kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Zagreb bira svoje predstavnike u Odbor Kluba mladih i čiji rad vodi voditelj Kluba mladih. Skupština također predlaže svoje predstavnike u glavnu Skupštinu Gradskog društva.

Klub mladih

Prva pomoć za učenike osnovnih i srednjih škola

Klub mladih Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, provodi program Prve pomoći u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. U program prve pomoći uključeni su učenici sedmih razreda osnovnih, te učenici drugih razreda srednjih škola.
Obuka se provodi već 20 godina, a u periodu od 07. studenog do 04. prosinca 2016. godine Klub mladih GDCK Zagreb provodi drugi stupanj navedene obuke u Novom Vinodolskom za školsku godinu 2016./2017. na koju će se već prirodno nadovezati Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa u periodu od ožujka do svibnja 2017. godine.

Cilj programa je podići razinu svijesti mladih sugrađana o važnostima poznavanja postupaka prve pomoći kako bi se smanjile trajne posljedice u nesrećama i nezgodama. Želja nam je ohrabriti mlade ljude na učenje i vježbanje praktičnih vještina prve pomoći.

Obuka učenika se provodi kroz dva stupnja. Prvi, temelji stupanj obuke provode profesori-mentori ekipa prve pomoći u trajanju 10 nastavnih sati sastoji se većinom od teorijskog predavanja i provodi se u školama, dok se napredni stupanj provode volonteri i djelatnici Crvenog križa u trajanju 20 nastavnih sati provodi kroz vježbe i radionice koje sadrže praktične zadatke, a provodi se u odmaralištu za mlade GDCK Zagreb u Novom Vinodolskom.

Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa

Cilj Natjecanja mladih HCK je promovirati temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa te upoznati i uključiti što veći broj mladih u humanitarne programe kojima je svrha pomoći svima gdje god je to potrebno. Sadržaj, uvjeti i način provođenja natjecanja u znanju i vještinama mladih Hrvatskog Crvenog križa temelje se na: Pravilima natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa i Općim uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2017. godini.

Gotovo sve osnovne i srednje škole s područja Grada Zagreba uključene su u program prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola, nakon koje često sudjeluju kao predstavnici svoje škole na Natjecanjima mladih HCK.

Vremenik XXI. natjecanja mladih HCK
I. školska/općinska/gradska – 11. ožujka 2017. godine
II. međužupanijska – 08. travnja 2017. godine
III. Državno natjecanje – 11. – 14. svibnja 2017. godine

Razine i kategorije XXI. natjecanja mladih HCK
Ekipe podmlatka od 11 do 14 godina, odnosno do završetka osnovne škole
Ekipe mladeži od 15 do 18 godina odnosno do završetka srednje škole.

Sadržaj XXI. natjecanja mladih HCK

Provjera znanja o povijesti i djelatnostima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te Hrvatskog Crvenog križa, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima
Provjera znanja i vještina iz pružanja prve pomoći

Za više informacija: http://www.hck.hr/hr/kategorija/kategorije-mladi-i-volonteri-natjecanje-mladih-2017.-godine-162

Prevencija trgovanja ljudima

Crveni križ Zagreba uključio se u Program prevencije trgovanja ljudima koji se provodi u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja, a odobren je od Agencije za odgoj i obrazovanje.

Cilj radionice je upoznati djecu i mlade s pojmom i procesom trgovanja ljudima, načinima borbe protiv trgovanja ljudima, ustanovama i organizacijama kojima se mogu obratiti u slučaju sumnje na moguće trgovanje ljudima te ih osvijestiti o pojmu trgovanja ljudima i učestalosti ove pojave. Edukacijom se nastoji upozoriti djecu i mlade na opasnost trgovanja ljudima, ponajprije njih samih kao potencijalnih žrtava te smanjiti broj (potencijalnih) žrtava trgovanja ljudima.
Program se provodi u obliku radionica u trajanju 45 minuta. Radionice su osmišljene za djecu starijeg vrtićkog uzrasta, učenike drugih i sedmih razreda osnovne škole te za učenike trećih razreda srednje škole. Za njezinu provedbu koriste se publikacije, knjige i članci vezani za trgovanje ljudima, audio-vizualna sredstva (filmovi, spotovi, prezentacije), dramske radionice uživljavanja u uloge, a za najmlađe društvena igra, slikovnica i bojanka s likom Mišice Milice.

Za više informacija: http://www.hck.hr/hr/kategorija/kategorije-azil-i-migracije-trgovanje-ljudima-214

Bolnica bezbolnica

U izradi. 🙂