Prva pomoć

Odjeli   Prva pomoć

Prva pomoć je jedna od osnovnih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Zagreb. Kontinuiranom edukacijom nameće se kao stalno prisutna u društvu i podiže svijest o spašavanju i pomaganju unesrećenim i nemoćnim kao glavnom idejom, iz koje je nastao i sam Crveni križ.

Brzi pristup

Kontakt

Voditelj odjela za prvu pomoć u autoškolama i radnim organizacijama

Danijela Kuveždić Cindrić B.Sc.
Tel: +385 1 3777 458
Fax: +385 1 3770 681
Email: danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

Glavni administrator za prvu pomoć

Dijana Leverda
Tel: +385 1 3777 458
Fax: +385 1 3770 681
Email: dijana.leverda@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

Bitni brojevi

194 – Hitna medicinska služba 
Preko broja 194 možete zatražiti hitnu medicinsku službu u slučajevima kada je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

112 – Jedinstveni europski broj za hitne službe
Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 na usluzi je svim građanima Hrvatske i turistima .
Broj 112 možete besplatno nazvati 24 sata dnevno s bilo koje javne govornice te mobilnog ili fiksnog telefonskog uređaja u Hrvatskoj.
Hrvatski građani koji putuju ili borave u bilo kojoj članici Europske unije također mogu zatražiti pomoć na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.

Djelatnosti

Prva pomoć za vozače polaznike autoškole

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u sklopu Prve pomoći kao najstarije tradicionalne aktivnosti , na temelju Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i Pravilnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta: Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 78/2009), provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Provoditelja nastave, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb Zakon obvezuje na slijedeće:

 • provođenje osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći od strane doktora medicine koji je licenciran za izvođenje nastave.
 • osiguranje potrebnog broja osposobljenih liječnika, prostora i nastavnih sredstava i opreme za provedbu nastave te godišnjeg plana i programa;
 • priručnik iz prve pomoći;
 • provođenje nastave u trajanju od 9 sati (dnevno 3 školska sata);
 • vođenje sljedeće evidencije:

1. dnevnik rada s imenikom.
2. matičnu knjigu

Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu.
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb će kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj organizaciji izdati potvrdu o završenom dijelu programa.

Prava i obveze Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi uređuju se ugovorom u pisanom obliku.Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Prema Pravilniku Ministarstva unutarnjih poslova ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nisu dužne polagati i osobe koje su stekle zvanja:

1. doktora medicine,

2. medicinske sestre/medicinskog tehničara,

3. primalje.

Dokumenti:

Upute za polaznike

Uplatnica 450 kn

Lokacije održavanja tečaja:

Crveni križ Zagreb, Ilica 223
Dom obrtnika Sesvete, Ninaska 11c
Super Andrija, Siget 18A
Škola za cestovni promet, Trg J.F. Kennedyja 8

Ostale informacije možete dobiti svakim radnim danom od 8-16 na:
tel. 01/3777-458 i 01/3777-895

Provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije uz upotrebu AVD uređaja

Temeljem Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13) iz čl. 7, prije postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor, vlasnik AVD uređaja obvezan je osigurati osposobljavanje radnika za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja sukladno programu tečaja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, temeljem Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/2013) i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), a na temelju Javnih ovlasti iz čl.8, organizira osposobljavanje osoba za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora – AVD.

 

Sve informacije i upite možete poslati na e-mail: danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr

Prva pomoć u radnim organizacijama

Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12),
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) i Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) obvezuju svakog poslodavca da u radnim prostorijama mora osigurati da određeni broj radnika bude obučen u pružanju prve pomoći.

Ukoliko u Vašoj radnoj organizaciji postoji potreba za osposobljavanjem, obavještavamo Vas da je Crveni križ ovlašten za provedbu tečajeva prve pomoći za zaposlenike u radnim organizacijama, sukladno gore navedenom Zakonu.

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

 • priručnik prve pomoći koji ostaje ostaje u trajnom posjedu polaznika tečaja,
 • dvije potvrde (certifikata) o obučenosti polaznika tečaja,
 • nastavna sredstva i pomagala potrebna za praćenje obuke iz prve pomoći,
 • licencirane liječnike – predavače,
 • administrativno praćenje tečaja s trajnom pohranom dokumentacije,
 • provedbu ispita i izdavanje važeće potvrde o osposobljenosti 
kandidata nakon polaganja ispita,
 • tečajeve održavamo, po dogovoru, u Vašim ili našim prostorijama u
 vrijeme koje Vi odredite,
 • vrijeme i termin tečaja i ispita određuje se po dogovoru, ovisno o mogućnostima 
kandidata tečaja; tečaj traje tijekom cijelog tjedna, a zbog prirode posla i u cilju 
što manjeg remećenja radnog procesa obuka se organizira prema dogovoru.

Sve informacije i upite možete poslati na e- mail: danijela.kuvezdic.cindric@ckzg.hr

Program obnove znanja iz prve pomoći

Prva pomoć je jedna od bazičnih aktivnosti Crvenog križa. Na temelju ideje o spašavanju i pomaganju ranjenima i nemoćnima zaživjela je ideja o nastanku Crvenog križa. U Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (članak 8, točka 10) stoji da, prema javnim ovlastima, Crveni križ ima dužnost i obavezu provoditi osposobljavanje iz prve pomoći za radnike.

Također, Zakon o sigurnosti na cestama daje mogućnost Crvenom križu za provedbu programa prve pomoći za kandidate u autoškolama. No, niti za jedan segment populacije niti u jednom zakonu ne postoji obaveza obnove znanja iz prve pomoći. To u praksi znači da prosječan građanin najčešće samo jednom u životu prođe tečaj iz prve pomoći i nikad više nema priliku obnoviti i unaprijediti svoja znanja. Doktrina prve pomoći se, međutim, mijenja iz godine u godinu i mnoge nekad često upotrebljavane metode pomaganja unesrećenima danas su ili zabranjene ili se više ne koriste. Također, koriste se nove metode za koje velika većina ljudi ne zna da postoje.

Zbog toga je Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb odlučilo ponuditi građanima, osobito onima koji su najčešće u prilici pomagati ozlijeđenima, mogućnost obnove znanja iz prve pomoći. Prvenstveno smo pažnju usmjerili na ljude koji svoj cijeli radni vijek provedu u radu sa djecom, a nemaju nikakvih medicinskih predznanja. Djeca su naime populacija najsklonija nenadanim nesrećama, padovima i drugim načinima ozljeđivanja, a nemaju, niti mogu imati, nikakav osjećaj odgovornosti za svoje ili tuđe zdravlje. Tako je 2012. godine, na preporuku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Crveni križ započeo Program obnove znanja iz prve pomoći za djelatnike zagrebačkih vrtića. Kroz period od dvije godine oko 2. 500 odgajatelja, kao i stručnog i tehničkog osoblja iz vrtića prošlo je ovaj program. Iz svakog od 54 obuhvaćena dječja vrtića došle su samo pozitivne povratne informacije, a program je procijenjen kao izuzetno koristan, te je iskazana želja i potreba za periodičnom obnovom ove edukacije.

Na temelju pozitivnih iskustava u dosadašnjoj provedbi ovog programa, Gradsko društvo Crvenog križa odlučilo je program proširiti i ponuditi istu mogućnost zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Time će, osim odgajatelja u vrtićima i druga kategorija ljudi koji su u stalnom kontaktu s djecom, dakle profesori i učitelji, također biti u mogućnosti naučiti kako pravodobno i pravilno pružiti prvu pomoć kada se za to ukaže potreba.
Osim toga, u studenom 2013. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je “Pravilnik
o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima” (Narodne novine broj: 132/2013 04.11.2013.), na temelju kojeg je svaka škola u Republici Hrvatskoj obavezna organizirati edukaciju iz pružanja prve pomoći za sve svoje zaposlenike u pravilnim vremenskim intervalima od dvije godine.

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport je početkom veljače 2014. godine donio preporuku (Klasa: 602-01/14-01/19, URBROJ 251-10-11-14-2) svim zagrebačkim osnovnim i srednjim školama da započnu sa provedbom ovog programa, koji će se provoditi u idućem dvogodišnjem razdoblju u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Sve informacije o provedbi programa možete poslati na e- mail : igor.bicanic@ckzg.hr

Edukacija građana u pružanju prve pomoći

Veliki broj građana smatra kako je pružanje prve pomoći aktivnost “rezervirana” samo za medicinske djelatnike te da osobe koje nisu zdravstvenog usmjerenja to ne bi trebale poznavati. Statistički pokazatelji, međutim, govore da se u životu svakog od nas dogodi barem nekoliko situacija u kojima je potrebno brzo i pravilno pomoći naglo oboljeloj ili ozlijeđenoj osobi.
Ukoliko imate želju i/ili potrebu za osposobljavanjem, obavještavamo Vas da je Crveni križ ovlašten za provedbu tečajeva prve pomoći za građanstvo.

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

 • nastavna sredstva i pomagala potrebna za praćenje obuke iz prve pomoći,
 • licencirane liječnike – predavače,
 • tečajeve održavamo u licenciranoj predavaonici Gradskog društva Crvenog križa Zagreb
 • vrijeme i termin tečaja određuje se po dogovoru, ovisno o mogućnostima
građana i broju prijavljenih

Svi zainteresirani građani mogu naučiti pružati prvu pomoći ili obnoviti već stečeno znanje.