O nama

O nama

Općenito

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Organizacija Crvenog križa Grada Zagreba osnovana je 1878. godine te je jedna od najstarijih organizacija Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb svoje djelovanje temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine te dopunskim protokolima – Protokolima I i II iz 1977. godine i Protokolom III iz 2005. Godine.
Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Zagreb propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) te su:
– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija
– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke
– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana
Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb djeluje na području Grada Zagreba i ima položaj županijskog društva. Sjedište društva je u Zagrebu, Ilica 223.
Osim sjedišta u Ilici 223, društvo ima u vlasništvu i odmaralište za djecu u Novom Vinodolskom te raspolaže s odmaralištem za djecu na Sljemenu. Za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima društvo raspolaže i sa prostorom za smještaj beskućnika u Kosnici pokraj Zagreba te sa više radionica u Gradu Zagrebu za rad s osobama s teškoćama u razvoju (radionice su smještene na sljedećim lokacijama: Črnomerec, Trešnjevka, Susedgrad, Dubrava i Novi Zagreb-Siget). Društvo također koristi i tri skladišta za prikupljanje pomoći socijalno ugroženim građanima (u Novom Zagrebu – Siget i Blato, na Žitnjaku – Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali) te dva prostora za prikupljanje i distribuciju odjeće i obuće (Maksimir, Švarcova 18 i Centar, Radnički dol 21).

Tijela Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u mandatnom razdoblju 2012.-2016.

Skupština

Dr. Nada Brkljačić, Mirjana Berislavić, Zdravko Birač, Vidoje Bulum, mr. sc. Sandra Čirkinagić, Ileana Farac, Ivanka Fegeš, Vera Hanžek, Vesna Helfrih, Božena Horvat-Alajbegović, Selma Islamčević, prof.dr.sc. Vlado Jukić, Ivan Knezić, Darko Kovačević, Žarko Kozina, Maja Krajcar, Zvonimir Krpan, Nada Lasić, Saša Madžarević, Anto Matan, Jasminka Pavlina, Branko Pintač, pater Ivan Radeljak, Zlatko Stić, Ivan Stošić, Boro Šarušić, prim.dr. Radoslav Škarica, Ivica Vlašić, Tatjana Vlašić.

Odbor

Dr. Nada Brkljačić, Mirjana Berislavić, Zdravko Birač, Vidoje Bulum, Vera Hanžek, Božena Horvat-Alajbegović, prof.dr.sc. Vlado Jukić, Darko Kovačević, Nada Lasić, Jasminka Pavlina, pater Ivan Radeljak, Zlatko Stić, Boro Šarušić, prim.dr. Radoslav Škarica, Ivica Vlašić.

Predsjednik: prof.dr.sc. Vlado Jukić,
Potpredsjednici: pater Ivan Radeljak i Zdravko Birač

Nadzorni odbor

Anto Matan (predsjednik), Vesna Helfrih, mr.sc. Sandra Čirkinagić, Maja Krajcar, Zvonko Krpan.
Savjeti:
U Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb u mandatnom razdoblju 2012.-2016. osnovani su sljedeći savjeti kao radna tijela Skupštine:
– Savjet za provedbu zdravstvenih programa
– Savjet za socijalno-humanitarne programe
– Savjet za rad s mladima
– Savjet za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim katastrofama, epidemijama, oružanom sukobu i ratu
– Savjet za suradnju društava Crvenog križa

Kontakt

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
Telefon: +385 1 3777 895 + 385 1 3778 236
Fax: + 385 1 3770 681
E-mail: info@ckzg.hr
Adresa: Ilica 223, 10000 Zagreb

Ilica 223, 10000 Zagreb