Budući profesionalni vozači na edukaciji o AVD-u

Budući profesionalni vozači na edukaciji o AVD-u

U sklopu projekta ˝Dani otvorene nastave˝ Škole za cestovni promet Zagreb dogovoren je posjet 30 učenika Crvenom križu Grada Zagreba . Kako su  učenici za temu projekta odabrali SRCE,  osmišljeno je da se u sklopu radionice koju je provodio dr. Igor Bičanić ukratko...