U veljači je započeo, a vađenjem radova iz peći, početkom ožujka, je završio osnovni tečaj manipulacije i oblikovanja gline za 10 djelatnika Gradskog društva Crvenog križa Zagreb koji rade u Programu poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s intelektualnim oštećenjem. Svrha edukacije bila je da se djelatnici upoznaju s osnovnim tehnikama kako bi ih mogli primjenjivati u neposrednom radu s korisnicima Programa.

Rad s glinom je neiscrpno vrelo mogućnosti za izražavanjem, u kojem se kroz izravnu manipulaciju s materijalom u sve tri dimenzije neverbalno komunicira s nesvjesnim i potisnutim, kroz koji se izražava doživljaj sebe, emocija, odnosa, jer bez obzira na oblikovanu formu ona uvijek nudi  osobni doživljaj i osobno tumačenje. Također, kao gotova forma ona otvara mogućnost da bude izložena i viđena pa time postaje medij upoznavanja i komunikacije s osobama iz okoline te uže i šire zajednice.

Sada možemo naša novostečena znanja i vještine prenijeti našim korisnicima koji se vesele novoj aktivnosti kroz koju mogu pokazati kreativnost i maštovitost te razvijati finu motoriku kroz nepregledne mogućnosti rada s glinom.