Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Temeljna zadaća GDCK-a Zagreb jest organizacija i provođenje socijalnih programa i humanitarnih projekata sa svrhom pružanja raznih oblika pomoći socijalno osjetljivim skupinama građana koji su često na marginama društva. Djelatnosti GDCK-a Zagreb su stoga od životnog značaja za siromašne, bolesne, starije i nemoćne osobe te osobe s posebnim potrebama a provode se u duhu humanizma i solidarnosti u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb po svojem pravnom uređenju i misiji pretpostavlja obvezu društveno odgovornog poslovanja na najvišoj razini. Društveno odgovorno poslovanje ove udruge se temelji na povećanju standarda društvenog razvoja kroz doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, razvoju volonterstva i osiguravanju minimalnih životnih uvjeta socijalno osjetljivim građanima.

Rukovodstvo Gradskog društva Crvenog križa prepoznalo je važnost zadržavanja kvalitete i kvantitete u pružanju usluga korisnicima te zadovoljstvo zaposlenika i korisnika.

S obzirom na prethodno navedeno u Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb je u lipnju 2017. godine pokrenut proces uvođenja norme ISO 9001:2015 – sustav upravljanja kvalitetom, koji je završio 12. veljače 2018. godine.

Dana 22. veljače 2018. godine službeno je uručen certifikat u upravnoj zgradi Gradskog  društva Crvenog križa Zagreb od strane certifikacijske kuće EDUKOCERT d.o.o. te  partnera Gradskog društva Crvenog križa Zagreb poduzeća Eko-Vet Proizvodnja d.o.o.

Certifikat je svečano uručen ravnatelju Petru Penavi koji je istaknuo da je ovo veliki napredak za poslovanje Udruge i veliki korak prema kvalitetnom i učinkovitom ostvarenju ciljeva Gradskog društva Crvenog križa Zagreb..

Zahvaljujemo se svim volonterima, djelatnicima, partnerima i suradnicima bez čijeg truda, rada i doprinosa uvođenje i certifikacija prema normi ISO 9001:2015 ne bi bila moguća.