Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb sa projektnim partnerima, Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Sindikatom umirovljenika Hrvatske i Udrugom Radio Mreža  sudjelovalo je u provedbi Projekta „Važno je znati sa 65+“ u vremenu od studenog 2016. do  listopada 2017. godine.

Projekt se provodio u području zaštite starijih osoba od siromaštva i socijalne isključenosti te konkretno od zlouporabe putem ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju i drugih oblika raspolaganja  imovinom.

Cilj Projekta bio je povećati sigurnost i osnažiti starije osobe širenjem informacija i pružanjem podrške, kako bi im se pomoglo da u vlastitom najboljem interesu raspolažu svojom imovinom te da ne postanu žrtvama zlouporabe i zlostavljanja u tom smislu, a osobito kada je riječ o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Tijekom trajanja projektnih aktivnosti starijim osobama bili su dostupni anketni upitnici koje su projektni partneri i suradnici distribuirali svojim korisnicima i starijim osobama te im omogućili da anketne upitnike ispunjavaju i putem mrežnih stranica partnera i suradničkih i drugih zainteresiranih organizacija.

Obrađeni su podaci od 240 ispitanika koji su bili dio ciljne populacije (starije osobe od 65 godina koje žive u Republici Hrvatskoj).

Rezultate ankete možete pogledati OVDJE

Zajedničke preporuke partnera i suradnika izrađene u sklopu Projekta „Važno je znati sa 65+“ za daljnji razvoj politika za zaštitu osoba starije dobi od siromaštva i socijalne isključenosti u odnosu na zlouporabe i zlostavljanja pri raspolaganju imovinom možete pogledati OVDJE