U dogovoru s Centrom za rehabilitaciju Zagreb (CR Zagreb), od ožujka 2016. godine Program Gradskog društva Crvenog križa Zagreb (GDCK Zagreb) „Kreativnost u službi inkluzije“ provodi se  u pet radionica Dislocirane jedinice CR Zagreb koje se nalaze u prostorima GDCK Zagreb (Črnomerec, Dubrava, Novi Zagreb, Trešnjevka i Susedgrad) kao dio rehabilitacije  osoba s intelektualnim oštećenjem.

Iako se provodi tek tri mjeseca, Program je izazvao velik interes i zadovoljstvo korisnika te se u njega s veseljem uključilo 50-ak osoba s intelektualnim oštećenjem iz Dislocirane jedinice i Jedinice za samostalno stanovanje CR Zagreb što je odličan temelj za ostvarivanje željenih rezultata za što će trebati dulji vremenski period zbog ograničenja dinamike provedbe. Već sada se primjećuje poboljšanje suradnje i grupne kohezije među korisnicima, izražavanje individualnih potencijala i sklonosti korisnika, verbalnog i neverbalnog izražavanja, poboljšanje slike o sebi i samopouzdanja, poboljšanje različitih vještina korisnika i dr.

Nakon prva tri mjeseca provedbe, te nakon procjene želja, interesa i mogućnosti korisnika, tijekom lipnja su definirane osnovne smjernice za rad u nadolazećem razdoblju, a to su: uvježbavanje jednostavnih dramskih, pjevnih, ritmičnih i plesnih sekvenci, crtanje fraktalnih crteža i slikanje.  Dio tih aktivnosti kao i dio zainteresiranih korisnika uključit će se i u lutkarske aktivnosti koje se temelje na Programu „S lutkom (se) smijem“  autorice dr.sc. Zdenke Đerđ i Lutkarskog kazališta „Za bregom“ (ovaj Program verificiran je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje). Prema planu, u okviru lutkarskih aktivnosti, dio osoba s intelektualnim oštećenjem uključit će se u neposrednu izradu lutaka i scenografije, osnove animacije lutaka i zvučne kulise. Budući da je struktura korisnika u radionicama izrazito heterogena, prema potrebi, sve aktivnosti i nadalje će se prilagođavati sposobnostima korisnika.

U prvim godinama provedbe Programa, od 2013., u njega su se uz GDCK Zagreb, uključivale i druge ustanove, organizacije i pojedinci (nekoliko osnovnih škola, vrtić, knjižnica Dubrava, COO „Slava Raškaj“,  Zagrebačka zajednica tehničke kulture, Policijska akademija i Policijska škola „Josip Jović“, CR Zagreb, Klub mladih i starije osobe uključene u projekt GDCK Zagreb, pojedinci: uglavnom filmski, kazališni i glazbeni umjetnici, studenti, volonteri i mnogi drugi) odnosno, kroz različite programske projekte obuhvaćeno je i omogućeno povezivanje, interakcija i komunikacija osoba s invaliditetom, starijih osoba, djece, mladih i drugih osoba. Uspješna suradnja rezultirala je realizacijom pojedinačnih projekata ovog Programa: predstavom „Kako je Florijan tražio ljubav“, glazbeno-scenskim prikazom  „Crveni križ jučer, danas, sutra“, lutkarskom predstavom „Alo, alooo!“, izradom darova za darivatelje krvi, izložbom radova u galeriji „Vladimir Horvat“, glazbeno-scenskim djelom „Zapivala trišnja bila“, uz kontinuirano likovno izražavanje i aktivnosti rehabilitacije pokretom/plesom i glazbom/zvukom.

Svi spomenuti programski projekti predstavljeni su užoj i široj javnosti i prihvaćeni su s velikim interesom, što je i jedan od važnijih ciljeva Programa. Naime, prožimajući suvremene spoznaje i tendencije iz edukacijskog i rehabilitacijskog područja sa saznanjima iz područja ekspresivnih art terapija (likovna, DMT, dramska, biblio i glazbena terapija),  Program je osmislila i provodi ga magistra edukacijske rehabilitacije iz GDCK Zagreb s ciljem da se učinci kreativnog izražavanja i kreativnog procesa u psihosocijalnoj rehabilitaciji pojedinca vežu, odnosno kombiniraju, s promicanjem ljudskih prava i uključivanjem (inkluzija) osjetljivih društvenih skupina u život u zajednici.