Za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, zbog novonastale situacije jakog potresa u Gradu Zagrebu, OIV d.o.o.  je ustupio dodatne 3 CRONECT radiokomunikacijske stanice. Time je omogućeno brzo i efikasno komuniciranje u trenucima krizne situacije izazvane potresom i širenjem virusa COVID-19. Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Zagreb sada koriste 6 radiostanica koje im, u ovoj izvanrednoj situaciji, osiguravaju nesmetanu komunikaciju i brzo djelovanje kriznog stožera, logistike, ljudi na terenu te osoblja koje radi u karanteni.